EU:n tulli- ja veroalue

Yhteisön tullialue ja veroalue ovat kaksi eri käsitettä

Yhteisön tullialueella sovelletaan yhteistä tulli- ja kauppapolitiikkaa suhteissa EU:n ulkopuolisiin maihin. Tämä tarkoittaa sitä, että tuonnissa ja viennissä yhteisön kaikissa maissa kannetaan pääsääntöisesti samat tullit ja yhteisön ulkopuolelta tuotaviin tavaroihin kohdistetaan samoja kauppapoliittisia toimenpiteitä kuten kiintiöitä tai muita tuontirajoituksia.

Yhteisön veroalueella taas sovelletaan yhteisön harmonoidun välillisen verotuksen eli arvonlisä- ja valmisteverotuksen yhteisölainsäädäntöä, joka on siirretty osaksi jäsenvaltioiden kansallisia arvonlisä- ja valmisteverolakeja. Harmonoitujen valmisteverojen lisäksi on olemassa myös kansallisia valmisteveroja, joita yhteisölainsäädäntö ei koske. Harmonointi tarkoittaa verotuksen yhtenäistämistä yhteisön veroalueella.

Tulliliitolla tarkoitetaan valtioiden muodostamaa liittoa, jonka perusteella jäsenvaltioiden kesken sovelletaan yhteistä kauppapolitiikkaa. Tulliliiton alueella sovelletaan yhteisiä tulleja, mutta tullimuodollisuuksista ei ole luovuttu toisin kuin yhteisön tullialueella.

Valtiot ja alueet, jotka kuuluvat EU:n tulli- ja/tai veroalueisiin

EU-maat ja niiden alueet

kuuluu EU:n tullialueeseen

kuuluu EU:n veroalueseen

Alankomaat (Euroopassa sijaitsevat alueet)

kyllä

kyllä

Belgia

kyllä

kyllä

Bulgaria

kyllä

kyllä

Espanja

kyllä

kyllä

-- Kanariansaaret

kyllä

ei

-- Ceuta ja Melilla

ei

ei

Irlanti

kyllä

kyllä

Italia

kyllä

kyllä

-- Livigno ja Campione d'Italia

ei

ei

-- Lugano-järven Italialle kuuluvat vesialueet

ei

ei

Itävalta

kyllä

kyllä

Kreikka

kyllä

kyllä

-- Agio Óros kyllä ei
Kroatia kyllä kyllä

Kypros

kyllä

kyllä

-- Kyproksen pohjoisosa

ei

ei

Latvia

kyllä

kyllä

Liettua

kyllä

kyllä

Luxemburg

kyllä

kyllä

Malta

kyllä

kyllä

Portugali

kyllä

kyllä

Puola

kyllä

kyllä

Ranska

kyllä

kyllä

-- merentakaiset departementit Guadeloupe, Ranskan Guyana, Martinique, Reunion, Mayotte

kyllä

ei

-- muut merentakaiset alueet Saint Pierre-et-Miquelon sekä Uusi Kaledonia, Wallis ja Futunasaaret, Ranskan Polynesia, Ranskan territoriot Australaasiassa ja Etelämantereella

ei

ei

Romania

kyllä

kyllä

Ruotsi

kyllä

kyllä

Saksa

kyllä

kyllä

-- Helgoland ja Büsingen

ei

ei

Slovakia

kyllä

kyllä

Slovenia

kyllä

kyllä

Suomi

kyllä

kyllä

-- Ahvenanmaa

kyllä

ei

Tanska

kyllä

kyllä

Tšekki

kyllä

kyllä

Unkari

kyllä

kyllä

Viro

kyllä

kyllä

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

kyllä

kyllä

-- Gibraltar

ei

ei

EU:n ulkopuoliset valtiot ja alueet

kuuluu EU:n tullialueeseen

kuuluu EU:n veroalueeseen

Färsaaret

ei

ei

Grönlanti

ei

ei

Kanaalisaaret

kyllä

ei

Mansaari

kyllä

Ks. °) ja ºº)

Monaco

kyllä

Ks. °) ja °º)

Vatikaani

ei

ei

EU:n ulkopuoliset valtiot ja alueet

muodostaa tulliliiton EU:n kanssa

kuuluu EU:n veroalueeseen

Andorra *)

kyllä (nimikeryhmien 25-97 osalta)

ei

San Marino **)

kyllä (paitsi nimikeryhmät 72 ja 73)

kuuluu valmisteveroalueeseenºº) ; ei kuulu arvonlisäveroalueeseen

Turkki ***)

kyllä

ei

Yhteisön tullialue on määritelty TK 4 artiklassa.

*) EY ja Andorra ovat muodostaneet vuonna 1990 tulliliiton, joka koskee harmonoidun järjestelmän (HS) 25-97 ryhmään kuuluvien tavaroiden kauppaa. Yhteisön passitusmenettely ulotettiin koskemaan näiden tavaroiden kauppaa vuonna 1996. HS:n 1-24 ryhmään kuuluvien tavaroiden vienti ja tuonti rinnastetaan edelleen yhteisön ulkopuolisten maiden vientiin ja tuontiin.

**) EY ja San Marino tekivät vuonna 1992 väliaikaisen sopimuksen kaupasta ja tulliliitosta. Tulliliitto koskee yhteisen tullitariffin 1-97 ryhmään kuuluvia tavaroita lukuun ottamatta HS:n 72 ja 73 kuuluvia tuotteita, jotka kuuluvat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan (ns. EHTY-tuotteet). Yhteisön ja San Marinon välisiin tavarakuljetuksiin sovellettavat säännöt on sovittu ETY-San Marino-yhteistyökomiteassa vuonna 1992.

***) EY ja Turkki ovat muodostaneet tulliliiton, joka tuli kokonaisuudessaan voimaan vuonna 1996. Tulliliitto koskee kaikkia muita paitsi perusmaataloustuotteita sekä tuotteita, jotka kuuluvat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan.

°) Neuvoston direktiivin 2006/112/EY (Alv-direktiivi) 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että Monacon ruhtinaskunnan Ranskan kanssa, Mansaaren Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sekä Yhdistyneen kuningaskunnan Akrotirista ja Dhekeliasta Kyproksen kanssa tekemien yleissopimusten ja sopimusten perusteella Monacon ruhtinaskuntaa, Mansaarta ja Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvia Akrotirin ja Dhekelian tukikohta-alueita ei pidetä tätä direktiiviä sovellettaessa kolmansina maina. Kuitenkin 7 artiklan 2. kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liiketoimia, joiden lähtö- tai määräpaikka on:

  • Monacon ruhtinaskunnassa, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ranskassa,
  • Mansaarella, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tai
  • Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvilla Akrotirin ja Dhekelian tukikohta-alueilla, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Kyproksessa.

°°) Neuvoston direktiivin 92/12/ETY (järjestelmädirektiivi) 2 artiklan 4. kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liiketoimia, joiden lähtö- tai määräpaikka on:

  • Monacon ruhtinaskunta, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ranskan tasavalta,
  • Jungholz ja Mittelberg (Kleines Walsertal), kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Saksan liittotasavalta,
  • Mansaari, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta,
  • San Marino, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Italian tasavalta.