Sähköinen ilmoittaminen

OpusCapita TYVI-palvelu http://www.tyvi.fi/

Intrastat

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamilla tilastoilmoituksilla eli Intrastat-järjestelmällä. Sisäkaupan (Intrastat) tilastoilmoitukset voi tehdä myös sähköisellä ItellaTYVI-palvelun lomakkeella Internetissä. Tarkemmat tiedot Intrastat-järjestelmän soveltamisesta käyvät ilmi oheisesta oppaasta.

>> Intrastat tiedonantorasite 2014

Intrastat 2015

Otsikko / kuvaus Tiedosto
Intrastat-opas 2015 01_FIN2015 pdf-tiedosto 474 kt
Saatekirje tiedonantajille v. 2015 02_saatekirje_2015 pdf-tiedosto 28 kt
Vuoden 2015 tilastoilmoitusten jättöajat 03_jattoajat15 html-tiedosto 5 kt
Vuosien 2014 ja 2015 CN-nimikkeistöjen välinen muunnosavain 04_CNKORR1415FI MS Excel-tiedosto 13 kt
CN-nimikkeet ja paljousyksiköt 2015 05_CN_paljousyksikko_2015 MS Excel-tiedosto 601 kt

Sähköinen ilmoittaminen

Otsikko / kuvaus Tiedosto
Esite sähköisistä ilmoitustavoista
Päivitetty 25.9.2015
01_sisakaupan_sahkoiset_ilmoitustavat pdf-tiedosto 108 kt
Tilastoilmoituksen lähettäminen tiedostona Internetissä 02_internet_tiedosto html-tiedosto 5 kt
Csv-tiedoston muodostamisohjeet
Päivitetty 25.4.2013
03_intrastat_ohje_csv2013 pdf-tiedosto 48 kt
Excel-taulukko csv-tiedostoa varten
(kopioi taulukkopohjaksi)
04_fi_intrastat_excel_model1 MS Excel-tiedosto 21 kt
Täytetty Excel-taulukkomalli csv-tiedoston muodostamista varten 05_fi_intrastat_excel_ilm MS Excel-tiedosto 20 kt
Ascii-tiedoston lähettäminen sähköpostilla
Päivitetty 6.2.2015
07_PGPohje_intrastat_fi pdf-tiedosto 116 kt
Ascii-tiedoston kuvaus
Päivitetty 1.12.2014
08_til_tietue_ascii_2014 pdf-tiedosto 73 kt

Lomakkeet 2015

Otsikko / kuvaus Tiedosto
Täytetty lomakemalli: Tuonti v. 2015 01_tuonti15 pdf-tiedosto 37 kt
Täytetty lomakemalli: Vienti v. 2015 02_vienti15 pdf-tiedosto 50 kt
Täytetty lomakemalli: Korjauslomake Internet-ilmoittajille v. 2015 03_korjaus_internet15 pdf-tiedosto 39 kt
Täytetty lomakemalli: Korjauslomake muille ilmoittajille v. 2015 04_korjaus15 pdf-tiedosto 23 kt
Korjauslomake 05_korjaustyhja pdf-tiedosto 578 kt
Yhteystietojen muutosilmoitus yhteystietojen_muutoslomake html-tiedosto 7 kt


Lisätietoa

Katso-palvelun ohjeet Verohallinnon nettisivuilla »
http://www.vero.fi
Katso-tunnisteet Tullilla (pdf) »
http://www.tulli.fi
Katso-tunniste Tullin sähköisessä asioinnissa (pdf) »
http://www.tulli.fi
Valtiovarainministeriön TYVI-palvelut »
http://www.tieke.fi
OpusCapita TYVI-palvelu »
http://www.tyvi.fi
Maksullinen OpusCapita TYVIPro-tunnus »
https://www.tyvi.fi