Tiedotteet > Asiakastiedotteet > Asiakastiedotteet > Autoverolakia muutetaan 1.4.2012

22.12.2011

Autoverolakia muutetaan 1.4.2012

>> Laki autoverolain muuttamisesta 1316/2011 (pdf)

Lailla muutetaan verotaulukon rakennetta. Alin veron osuus lasketaan 12,2 prosentista viiteen prosenttiin, jota sovelletaan, kun ajoneuvon hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometrillä. Ylin veron osuus nostetaan 48,8 prosentista 50 prosenttiin. Veron osuus laskee autoilla, joiden päästö on alle 110 grammaa kilometrillä ja nousee autoilla, joiden päästö on yli 110 grammaa kilometrillä. Keskipäästöisellä uudella henkilöautolla vero nousee noin kaksi prosenttiyksikköä. Enimmillään vero nousee noin seitsemän prosenttiyksikköä.

Lakiin sisältyy lisäksi eräitä muita lähinnä teknisluontoisia muutoksia.

Laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2012.