Tiedotteet > Lehdistötiedotteet > Tulli tutkii laajaa luonnonsuojelurikosten sarjaa

8.6.2012

Tulli tutkii laajaa luonnonsuojelurikosten sarjaa

Tulli tiedottaa 8.6.2012. Julkaisuvapaa klo 10.00

Tulli tutkii laajaa epäiltyjen luonnonsuojelu- ym. rikosten sarjaa. Vastaavan laajuista rikostutkintaa ei Suomessa ole aikaisemmin kohdistunut tähän aihepiiriin.

Tullin vakavan rikollisuuden torjuntalinjan Vaasan ryhmä aloitti esitutkinnan marraskuussa 2011, jolloin Pohjanmaalla asuvan yksityishenkilön hallusta takavarikoitiin n. 10 000 linnunmunaa sekä lähes 300 kuollutta lintua, joista osa oli täytettyjä, osa pakastettuja. Takavarikko on yksi Pohjoismaiden suurimmista ja huomattava myös koko Euroopassa.

Linnunmunien keräily luonnosta

Linnunmunista osa on kerätty Suomesta, osa Ruotsista, Norjasta sekä Islannista. Lisäksi yksittäisiä, pienempiä eriä on tullut muualta eri puolilta maailmaa. Suurin osa linnunmunista on rauhoitettujen lajien munia, joille ympäristöministeriö on vahvistanut lajikohtaiset korvausarvot. Lajikohtaiset korvausarvot vaihtelevat 17 eurosta yli 7 000 euroon pesältä tai yksilöltä. Yhteensä luonnonsuojelulle aiheutettu vahinko on em. korvausarvojen perusteella useita satoja tuhansia euroja.  

Linnunmunia on kerätty Suomessa lähinnä Pohjanmaalta, mutta osin muualta Suomesta, myös luonnonsuojelualueilta. Kerättyjen lajien joukossa on runsaasti uhanalaisia lajeja, mm. petolintuja.

Kuolleista linnuista on esitutkinnan mukaan osa peräisin Suomesta ja osa Ruotsista. Eviran antaman lausunnon mukaan useat yksilöt on myös ammuttu. Kuolleita lintuja on kerätty täyttötarkoitukseen.

Esitutkinta on kesken, mutta on ilmeistä, että kyseinen toiminta on jatkunut useita vuosia ja on ollut kansainvälistä. Toiminnalla on rikottu uhanalaisten eläinten kansainvälistä kauppaa rajoittavaa CITES-lainsäädäntöä sekä  kansallista luonnonsuojelulainsäädäntöä.

Esitutkintaa on tehty yhdessä Ruotsin poliisiviranomaisten kanssa, jotka ovat tutkineet tapaukseen liittyvien kanssaepäiltyjen toimia Ruotsissa. Yhteistä esitutkintaa varten perustettiin kansainvälinen tutkintaryhmä
JIT (Joint Investigation Team), jossa tutkintaviranomaisten lisäksi oli myös eri alojen asiantuntijoita.

Pakkokeinoista

Rikosnimikkeinä esitutkinnassa on ollut luonnonsuojelurikos, metsästysrikos ja veropetos.

Esitutkinnan aikana Suomessa on ollut pidätettynä rikoksesta epäilty henkilö. Lisäksi Pohjanmaan käräjäoikeus on määrännyt epäillyn omaisuutta vakuus takavarikkoon ja hukkaamiskieltoon.

Asiantuntijoina Tullin esitutkinnassa on ollut viranomaisia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sekä Suomen Ympäristökeskuksesta. Asiantuntijaviranomaisten mukaan on luonnolle saatettu kyseisellä toiminnalla aiheuttaa merkittäviä vahinkoja.

Asiakokonaisuus siirtyy syyteharkintaan Pohjanmaan syyttäjäviranomaisille loppuvuodesta.

Lisätietoja: 
Rikostorjuntapäällikkö Hannu Sinkkonen, p. 040 332 4389
Tulliylitarkastaja Seppo Mäkitalo, p. (09) 6141