MAHTI-hintajärjestelmä

MAHTI on Tullin ylläpitämä järjestelmä, josta voi hakea autoverotuksessa käytettäviä uusien ja käytettyjen ajoneuvojen hintatietoja. Käytettyjen ajoneuvojen hinnat ovat kaikki verot sisältäviä hintoja ja 1.4.2009 alkaen uusien ajoneuvojen hintatiedot ovat autoverottomia yleisiä myyntihintoja.

Mahti

Henkilö- ja pakettiauton päästötiedot

Henkilö- ja pakettiauton autoveroprosentti määräytyy auton ominaishiilidioksidipäästön perusteella. MAHTI-järjestelmästä löytyvät CO2-päästötiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Auton päästötiedot vaihtelevat saman merkkisten ja mallistenkin ajoneuvojen kohdalla sen mukaan, mikä mallin versio ja variantti on kysymyksessä. Auton veroprosentti määräytyy aina sen oman tyyppihyväksynnän mukaisen päästön mukaan.

Uusien ajoneuvojen hintatiedot

Uusien ajoneuvojen hinnat perustuvat kaupallisten toimijoiden Tullille ilmoittamiin hintoihin ja ne eivät sisällä autoveroa. Tulli ylläpitää uusien ajoneuvojen hintatilastoa, jota varten uusia ajoneuvoja kaupallisesti maahantuovat toimijat ilmoittavat Tullille ilman autoveron osuutta hinnan, jolla kyseistä ajoneuvoa yleensä tarjotaan myytäväksi Suomessa.
Samalle ajoneuvomallille voi MAHTIsta löytyä monta hintaa, mikäli useampi liiketoiminnan muodossa ajoneuvoja maahantuova tai valmistava yritys myy samanlaisia ajoneuvoja Suomessa. Kun yksityinen henkilö antaa veroilmoituksen omaan käyttöönsä rekisteröitävästä ajoneuvosta, sovelletaan verotuksessa alhaisinta samanlaisen ajoneuvon hintaa.
Uuden ajoneuvon verotusarvo muodostetaan lisäämällä MAHTI-järjestelmässä olevaan uuden ajoneuvon yleiseen myyntihintaan ajoneuvon lisävarustelun arvo sekä yksilöllisen CO2-päästön perusteella määräytyvä autoveron määrä.

Käytettyjen ajoneuvojen hintatiedot

Käytettyjen ajoneuvojen hinnat perustuvat markkinoilta kerättyihin hintahavaintoihin. Hinnat on muodostettu Tullissa tilastollisen analyysin avulla. Markkinoilta kerättyjen tietojen perusteella on muodostettu pyyntihinta, josta tehtävien tavanomaisten alennusten jälkeen saadaan ajoneuvon yleinen myyntihinta.
MAHTIsta saatavat käytettyjen ajoneuvojen arvot eivät kuvaa yksittäisen ajoneuvon todellista hintaa, vaan arvo on autoverolain mukainen verotusarvo eli ajoneuvon yleinen vähittäismyyntiarvo. Tällä tarkoitetaan hintaa, joka yhdestä samanlaisesta ajoneuvosta olisi yleisesti saatavissa myytäessä se verollisena Suomen markkinoilla kuluttajan asemassa olevalle ostajalle veropäivänä.
Ajoneuvon hintatietoja voi hakea vain kuluvalta päivältä.
Verotusarvon määräytymiseen vaikuttavat lisäksi ajoneuvon yksilölliset ominaisuudet. Verovelvollisen esittämä selvitys ajoneuvon arvosta otetaan myös huomioon ajoneuvoa verotettaessa.

>> Lue MAHTI Menetelmäkuvaus

Verotustietojen hakupalvelu valmistenumerolla

MAHTI-järjestelmästä voi hakea yksittäisiä verotustietoja valmistenumeron perusteella. Verotustietoja on saatavilla uutena tai käytettynä verotetuista ajoneuvoista, joiden ensiverotuspäivä on ollut 1.4.2009 tai sen jälkeen. Uusimmat verotustiedot päivittyvät järjestelmään muutaman päivän viiveellä verotuspäätöksen päätöspäivästä. Verotustietoja ei ole saatavilla alennetun veron tai verosta vapautetuista ajoneuvoista. Mahdollisia muutospäätöstietoja ei myöskään ole saatavilla.

MAHTI-järjestelmän ohje-kohdasta löytyy tarkemmat selitykset saatavilla oleviin verotustietoihin. Tiedot ovat autoverolain nojalla julkisia ensiverotuspäätöksen tietoja. Järjestelmästä saatu verotustietojen tuloste ei ole virallinen verotuspäätös.    

>> Siirry MAHTI-järjestelmään, ja valitse Verotustietojen Internet-kysely.