Ajoneuvon käyttö ennen veronmaksua

Suomessa rekisteröitäväksi tarkoitettua ajoneuvoa saadaan käyttää autoveroa suorittamatta enintään kolmen kuukauden ajan, jos siitä on annettu ennen Suomessa tapahtuvan käytön alkamista tulliviranomaiselle käyttöönottoilmoitus. Tällöin autoveroilmoitus on annettava viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen vahvistamisesta. Tullin vahvistama käyttöönottoilmoitus on pidettävä mukana ajoneuvoa käytettäessä.

Käytettyjen ajoneuvojen verotus

Korkeimman hallinto-oikeuden Suomen autoverotusta koskeva ratkaisu KHO:2014:182 Lue lisää >>

Autoveron alaisista ajoneuvoista on ennen niiden rekisteröintiä tai käyttöönottoa Suomessa maksettava valtiolle autoveroa.

EU:n ulkopuolelta tuotavista ajoneuvoista kannetaan autoveron lisäksi tulli ja maahantuonnin arvonlisävero. Lisätietoja maahantuontiveroista >>

Voit itse arvioida veron määrää

Käytettyjen ajoneuvojen autoverosta Tulli ei tee arviolaskelmia, mutta voit itse arvioida käytettyjen ajoneuvojen verotusarvoa hakemalla hintoja Mahti-järjestelmästä tai selaamalla sovellettujen verotusarvojen taulukoita.

>> MAHTI-hintajärjestelmä
>> Autoveron määrä - Usein kysytyt kysymykset

Ajoneuvon käyttö

Suomessa vakituisesti asuva henkilö ei saa ajaa Suomessa ajoneuvolla, josta ei ole maksettu autoveroa. Suomessa rekisteröitäväksi tarkoitettua ajoneuvoa voidaan kuitenkin käyttää väliaikaisesti ennen veronmaksua enintään kolmen kuukauden ajan, jos ajoneuvosta on tehty käyttöönottoilmoitus Tullille. Tällöin autoveroilmoitus on annettava 5 päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen vahvistamisesta. Ajoneuvon käyttö edellyttää lisäksi voimassaolevaa Eta-valtion rekisteröintiä tai siirtolupaa, joita myöntävät katsastusasemat ja Tulli.

>> Ajoneuvon käyttöönottoilmoituksen voi tehdä sähköisesti Suomeen rekisteröitävästä ajoneuvosta. 

Siirtolupa voidaan myöntää vain sille ajalle, jolle ajoneuvolla on voimassa oleva liikennevakuutus. Jos ajoneuvolle ei ole vielä otettu vakuutusta, Tullista ajoneuvolle voidaan myydä siirtoluvan yhteydessä siirtovakuutus 1–7 päiväksi. Katsastusasemalta ajoneuvolle voidaan siirtoluvan myöntämisen yhteydessä ottaa myös jatkuvasti voimassa oleva liikennevakuutus tai ryhmäliikennevakuutus.Lisätietoa

Käytetyn ajoneuvon verotus Suomessa (pdf) »
Tullin vuosina 2003-2007 julkaisemissa mallikohtaisissa veroprosenteissa havaittujen virheiden korjaaminen (pdf) »
Ennen 1.1.2008 ja 1.4.2009 sovelletut yksilölliset veroprosentit (pdf) »
Ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö Suomessa (pdf) »