Autoverotuksen sähköiset palvelut

Käyttöönottoilmoitus
- Suomeen rekisteröitävä ajoneuvo
- ETA-ajoneuvo, enintään 14 päivää

Autoveroilmoitus

MAHTI-hintajärjestelmä
- Ajoneuvojen hintatietojen haku
- Verotustietojen haku valmistenumerolla

Käyttöönottoilmoitus

Autoveron alaisesta ajoneuvosta on ennen rekisteröintiä tai käyttöönottoa Suomessa maksettava autoveroa. Ajoneuvoa voi käyttää tieliikenteessä väliaikaisesti verotta, jos siitä on annettu käyttöönottoilmoitus Tullille.

Käyttöönottoilmoitus voidaan tehdä sähköisesti Suomeen rekisteröitävästä ajoneuvosta.

Ennen sähköisen käyttöönottoilmoituksen tekemistä tutustu tämän sivun ohjeisiin.

 

Sähköinen käyttöönottoilmoitus tehdään

 • ennen ajoneuvon käyttöä Suomessa esim. maahantuontivaiheessa
 • jos ajoneuvo on tarkoitus rekisteröidä Suomeen
 • jos ajoneuvo otetaan myöhemmin käyttöön ennen rekisteröintiä.

Ajoneuvon käyttöönottoilmoitusta ei tehdä jos ajoneuvoa siirretään muulla kuljetusvälineellä.

Ajoneuvon käyttöönottoilmoitusta ei voi tehdä sähköisesti, jos ajoneuvoa ei ole tarkoitus rekisteröidä Suomeen tai kyseessä on muu ajoneuvon verottoman  käytön tilanne. Lue lisää >>

Sähköisen käyttöönottoilmoituksen edellytykset

 • toimiva verkkoyhteys
 • voimassaoleva sähköpostiosoite (vahvistus käyttöönottoilmoituksesta lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen)
 • ajoneuvon tiedot (merkki, malli ja valmistenumero)
 • yrityksen nimi, jos ajoneuvo on yrityksen omistuksessa.

Käyttöönottoilmoituksen jälkeen

 • autoveroilmoitus on erikseen annettava Tullille viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksesta (jos jättöpäivä osuu arkilauantaille tai pyhäpäivälle, palvelu laskee automaattisesti seuraavan arkipäivän, jolloin autoveroilmoitus on annettava)
 • ajoneuvoa saa käyttää väliaikaisesti verotta enintään kolmen kuukauden ajan (palvelu laskee automaattisesti päättymispäivän), jos autoveroilmoitus on annettu viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen vahvistamisesta
 • huomaa, että veroton käyttöoikeus päättyy viimeistään autoveron eräpäivänä  
 • autoveroilmoituksen tai verotuksen peruuttaminen päättää verottoman käyttöoikeuden
 • Tullin vahvistama käyttöönottoilmoitus on pidettävä ajoneuvossa mukana luettavassa muodossa joko tulosteena tai mobiililaitteessa. Kuljettajan on pyydettäessä esitettävä vahvistus käyttöönottoilmoituksesta liikennettä valvovalle viranomaiselle. Suosittelemme vahvistuksen tulostamista.

Muut ajoneuvon käytön edellytykset

 • ajoneuvolla on voimassa oleva ETA-alueen rekisteröinti tai siirtolupa
 • ajoneuvon liikennevakuutus on voimassa Suomessa
 • ajoneuvo on Suomessa liikennekelpoinen. Lisätietoa www.trafi.fi

Ajoneuvon käyttäjän vastuulla on varmistaa, että ajoneuvon verottoman käytön edellytykset täyttyvät.

Palvelua tukevat selaimet

Tullin verkkopalveluiden käyttöä tuetaan seuraavilla selainohjelmilla ja niiden versioilla: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 31 (ESR), Google Chrome 38 (tai uudempi). Suosittelemme sivujen yleisen toimivuuden vuoksi edellä mainittujen selainversioiden käyttöä. Käytettävyydessä on pyritty huomioimaan myös mobiililaitteet.

Ongelma- tai häiriötilanne

 • Jos vahvistus ei tule sähköpostiosoitteeseen viiden minuutin kuluessa käyttöönottoilmoituksen lähettämisestä, ilmoituksen voi tehdä uudestaan. Tarkista sähköpostin oikeinkirjoitus.
 • Jos saapuneessa vahvistuksessa on virheellisiä tietoja, tee ilmoitus uudelleen korjatuilla tiedoilla.

Käyttöönottoilmoitus tulee antaa paperimuotoisenä lähimmässä tullitoimipaikassa, jos

 • selain tai mobiililaite ei tue käyttöliittymää 
 • palvelussa on häiriötilanne 
 • vahvistusta ei muutoin saada vastaanotettua. 

Useissa tullitoimipaikoissa on asiakaspääte, jolla sähköisen käyttöönottoilmoituksen voi tehdä.

Toimipaikkojen yhteystiedot ja aukioloajat >>

Huomaathan, ettei sinun tarvitse asioida Tullissa, jos olet saanut vahvistuksen käyttöönottoilmoitukseen sähköisesti ja ajoneuvolla on voimassaoleva ETA-alueen rekisteröinti ja liikennevakuutus.