Autoverotuksen sähköiset palvelut

Käyttöönottoilmoitus
- Suomeen rekisteröitävä ajoneuvo
- ETA-ajoneuvo, enintään 14 päivää

Autoveroilmoitus

MAHTI-hintajärjestelmä
- Ajoneuvojen hintatietojen haku
- Verotustietojen haku valmistenumerolla

Veronalennus on poistettu

Muuttoajoneuvojen veronalennus poistui 1.1.2015 alkaen.
Katso usein kysytyt kysymykset >>

Muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Autoverolain muutos 1.1.2015

Autoverolakiin on tehty muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.1.2015. Muuttajien ajoneuvoja koskevat maahanmuuton yhteydessä myönnettävät veronalennukset on poistettu.

Viimeistään 31.12.2017 Suomeen muuttava henkilö voi saada veronalennuksen nykyisin edellytyksin, jos muuttoajoneuvona verotettava ajoneuvo on rekisteröity muuttajan käyttöön tai sen hankinnasta on tehty sitova ostosopimus viimeistään 31.12.2014. Niihin muuttoajoneuvoihin, joiden veroa on alennettu, sovelletaan edelleen säännöksiä, jotka rajoittavat ajoneuvon myymistä tai luovuttamista veroa maksamatta.

Lue tarkemmat tiedot oikeanpuoleisesta infolaatikosta.

>> Finlex, autoverolaki  

Muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Ajoneuvosta on pääsääntöisesti tehtävä Tullille autoveroilmoitus, jos se otetaan Suomessa liikennekäyttöön. EU:n ulkopuolelta tuotavista ajoneuvoista Tulli tekee autoverotuksen lisäksi erillisen tullauspäätöksen, jossa vahvistetaan tullittomuus ja arvonlisäverottomuus.

Ajoneuvo voidaan verottaa Suomessa muuttotavarana, jos verotettava ajoneuvo on rekisteröity muuttajan käyttöön tai sen hankinnasta on tehty sitova ostosopimus viimeistään 31.12.2014. Veronalennuksen määrä on enintään 13 450 euroa. Veronalennus myönnetään vain yhdelle ajoneuvolle, siis esimerkiksi yhdelle autolle, yhdelle pakettiautolle tai yhdelle moottoripyörälle kerrallaan.

Veronalennus voidaan myöntää seuraavin edellytyksin

  • Yksityishenkilö tuo ajoneuvon omaan käyttöönsä.
  • Ajoneuvon tuoja on maahanmuuttaja.
  • Henkilö on välittömästi ennen muuttoaan ollut ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.
  • Ajoneuvo on välittömästi ennen muuttoa ollut muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja muuttajan käytössä vähintään kuuden kuukauden ajan.
  • Ajoneuvo on tuotu muuton yhteydessä. Ajoneuvo katsotaan muuton yhteydessä tuoduksi, jos se tuodaan Suomeen 12 kuukauden kuluessa henkilön muutosta tai enintään kolme kuukautta ennen muuttoa. Lisäksi ajoneuvo tulee ilmoittaa verotettavaksi 18 kuukauden kuluessa muutosta.
  • Muuttaja on oleskellut Suomessa muuttoa edeltävän vuoden aikana vain tilapäisesti. Jos oleskelu on johtunut tavanomaisesta lomamatkasta tai siihen rinnastettavasta syystä, oleskelu voidaan katsoa tilapäiseksi, mikäli se on kestänyt enintään 72 päivää. Satunnainen työskentely voidaan katsoa tilapäiseksi, jos Suomessa oleskelu on rajoittunut 40–50 päivään.Tilapäinen oleskelu voi kokonaisuudessaan kestää enintään 72 päivää. Mainittu määrä voidaan ylittää vain pakottavasta syystä.
  • Henkilö, joka on aiemmin asunut Suomessa, ei ole muuttoaan edeltävän vuoden aikana ollut päätoiminen opiskelija.
  • Jos muuttaja on aikaisemmin tuonut maahan alennetulla verolla tai verotta ajoneuvon, sen verottomalle luovutukselle säädetty tai määrätty määräaika on päättynyt ennen muuttoa Suomeen.

Autoveron alennus kriisialueelta muuttavalle

Kriisialueelta muuttava henkilö voi tuoda muuttoajoneuvon samoin edellytyksin kuin muutkin muuttajat. Muuttoajoneuvon veronalennusta vastaava alennus autoverosta voidaan myöntää kriisialueella oleskelleelle muuttajalle ilman, että ajoneuvoa tarvitsee säilyttää tai käyttää kriisialueella. Veron alennus edellyttää tässä tapauksessa ajoneuvon säilyttämistä Suomessa. Lue lisää >> Autoveron alennus kriisialueelta muuttavalle, pdf

Ajoneuvosta on omistusajan alkaessa tehtävä ilmoitus Tullille. Ilmoitus tehdään lomakkeella 731 Ilmoitus ajoneuvon säilyttämisestä Suomessa kriisialueella oleskelun aikana.

>> Autoverotuksen lomakkeet

Ennakkoratkaisun hakeminen

Tulli voi antaa ennakkoratkaisun siitä, kuinka autoverolakia sovelletaan hakijan ajoneuvon verotukseen. Lisätietoa on kohdassa
>> EnnakkoratkaisuLisätietoa

Uuden ajoneuvon hankinta toisesta EU-maasta Suomeen (pdf) »
Muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen (pdf) »
Ohjeita muuttoauton tuoneelle henkilölle (pdf) »
Ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö Suomessa (pdf) »