Autoverotuksen sähköiset palvelut

Käyttöönottoilmoitus
- Suomeen rekisteröitävä ajoneuvo
- ETA-ajoneuvo, enintään 14 päivää

Autoveroilmoitus

MAHTI-hintajärjestelmä
- Ajoneuvojen hintatietojen haku
- Verotustietojen haku valmistenumerolla

Taulukoita autoverotuspäätöksissä sovelletuista verotusarvoista

Taulukkoa käytettäessä tulee huomioida, että ajoneuvojen arvo elää jatkuvasti markkinoiden mukaan. Ajoneuvon verotusarvosta tai veron määrästä ei voida antaa ennakkoratkaisua tai muuta sitovaa etukäteistietoa (autoverolaki 67 § 1 momentti).

Vuoden 2008 alusta alkoi henkilöautojen CO2-perusteinen verotus. Muuttuneessa tilanteessa vuoden 2007 verotusarvot eivät olleet enää suuntaa-antavia, vaan pikemminkin harhaanjohtavia markkinatilanteen muutosten takia. Siksi loppuvuoden tilastojen julkaisusta luovuttiin.

>> Henkilöautot
>> Moottoripyörät
>> Pakettiautot