Autoverotuksen sähköiset palvelut

Käyttöönottoilmoitus
- Suomeen rekisteröitävä ajoneuvo
- ETA-ajoneuvo, enintään 14 päivää

Autoveroilmoitus

MAHTI-hintajärjestelmä
- Ajoneuvojen hintatietojen haku
- Verotustietojen haku valmistenumerolla

Tulli merkitsee 16.6.2014 alkaen autoverolain 50 ja 51 §:t ajoneuvoliikennerekisteriin

Tulli aloittaa autoverolain 50 ja 51 §:n merkitsemisen ajoneuvoliikennerekisteriin 16.6.2014 alkaen. Tulli merkitsee huojennus- ja palautuspykälät rekisteriin takautuvasti vasta, kun autoveroa palautetaan. Katsastustoimipaikat ja vakuutusyhtiöt saavat kuitenkin jatkossakin poistaa kyseisiä pykäliä asiakkaiden pyynnöstä. Merkintä on asiakkaalle maksuton. Asiakas voi halutessaan tulostuttaa uuden maksullisen rekisteröintitodistuksen joko sähköisesti tai katsastustoimipaikalla.
>> Lue lisää:  Tullin asiakasohje 1, Invalidille myönnettävä autoveronpalautus (pdf)

Voi hakea etukäteen

Autoveronpalautusta tai veronhuojennusta invalidille voi hakea ennen auton hankkimista ja rekisteröimistä.

Autoveronpalautus invalideille

Invalidi voi saada autoveroa takaisin autosta, joka tulee hänen omaan käyttöönsä ja rekisteröidään ensimmäistä kertaa Suomessa.

Palautusta on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun auto on rekisteröity invalidin nimiin. Päätöstä voi hakea jo ennen auton hankkimista tai rekisteröintiä. 

Tarkempia tietoja käytännön menettelystä, hakemuksen liitteistä, palautuksen edellytyksistä ym. ohjeesta Invalideille myönnettävä veronpalautus.

Hakemus

Lähetä kirjallinen autoveronpalautushakemus osoitteeseen

Tulli
Autoverotus Hanko
10900 Hanko

Veronhuojennus

Jos invaliditeetti ei ole asiakasohjeessa Invalideille myönnettävä veronpalautus mainittujen kohtien 1, 2 tai 3 mukainen, autoveroa voidaan joissakin tapauksissa palauttaa vammaisuuden perusteella myös veronhuojennuksena. Hakemuksessa on mainittava, että hakemus perustuu autoverolain 50 pykälään.

Tulli voi harkintansa mukaan erityisen painavista syistä palauttaa veron kokonaan tai osittain.

Veronhuojennusta myönnettäessä otetaan huomioon mm.

  • Vamman laatu, jonka on oltava liikkumista estävä
  • Auton tarpeellisuus
  • Perheen taloudellinen ja muu sosiaalinen tilanne.

Myös veronhuojennusta voi hakea etukäteen.

Tarkempia tietoja käytännön menettelystä, hakemuksen liitteistä, palautuksen edellytyksistä jne. ohjeesta Invalideille myönnettävä veronpalautus.

Hakemus

Lähetä vapaamuotoinen veronhuojennushakemus osoitteeseen

Tulli
Autoverotus
Ohjaus ja kehittäminen
PL 512
00101 HelsinkiLisätietoa

 

Invalideille myönnettävä veronpalautus (pdf) »