Alkoholin nettitilaaminen

Lue >> täältä

Alkoholi ja tupakka

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava suomeksi ja ruotsiksi varoitus tupakan aiheuttamista terveyshaitoista ja merkinnät savukkeesta poltettaessa syntyvän tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin määristä sekä tiedot tuotteen tunnistamista ja jäljittämistä varten.

Jos tupakkatuotteen merkinnät poikkeavat edellä mainitusta, ei Suomeen saa tuoda EU-maistakaan omaa käyttöä varten enempää kuin 200 savuketta, 50 sikaria, 100 pikkusikaria ja 250 grammaa piippu- tai savuketupakkaa. Tarkempia tietoja >> Valvira

Mitä tullitta ja veroitta EU-maista?

Alkoholijuomat 1.7.2014

Tupakkatuotteet

Voit tuoda alkoholijuomia omaan käyttöösi tai lahjaksi, kun tuot tuotteet mukanasi samassa kulkuneuvossa, jolla itsekin saavut Suomeen. Uudet ohjetasot ovat:

 

110 l olutta (yli 0,5 %)
10 l muita alkoholijuomia (yli 1,2 %,  etyylialkoholi, esim. väkevät juomat, etyylialkoholista valmistetut long drinkit)
20 l välituotteita (max 22 % kuten aperitiivit mm. vermutit, katkerot, sherry)
90 l viiniä, josta kuohuviiniä saa olla 60 l (sisältää käymisteitse valmistetut long drinkit ja siiderit)

 

Siideriä ja long drinkkejä ei rinnasteta oluihin. Alkoholin eri ohjetasoja ja niihin kuuluvia juomia ei myöskään voi korvata toisella, jos ei tuo jotain toista.

 

Matkustaja voi tuoda alkoholia enemmänkin omaan käyttöönsä, mutta tarvittaessa on pystyttävä uskottavasti selvittämään, että ohjetasojen ylittävä osuus tuodusta alkoholista on tarkoitettu omaan käyttöön.

 

Perhe ja juhlat
Pääsääntöisesti perheenjäseniksi luetaan kaikki samassa osoitteessa asuvat ja samaan talouteen kuuluvat henkilöt. Kuitenkin, jos suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa olevat sukulaiset (vanhemmat, lapset, isovanhemmat) tuovat toisilleen perhejuhliin (esim. häät, syntymäpäivät, muut suuret merkkipäivät) alkoholia vastikkeetta eli lahjana, katsotaan tällainen alkoholintuonti myös tuonniksi omaan käyttöön, vaikka sukulaiset eivät asuisi samassa osoitteessa ja kuuluisi samaan talouteen. Jos tuot isompia määriä tarjottavaksi esimerkiksi syntymäpäivilläsi tai häissä, sinun on tarvittaessa pystyttävä todistamaan, että kyse on juhlasta.


Huomioi kuitenkin, että tuonti mitä tahansa vastiketta vastaan katsotaan kaupalliseksi, ja on siten verollista riippumatta määristä. Esimerkiksi kaveriporukalle ei voi alkoholia tuoda.

Voit tuoda myös tupakkatuotteita mukanasi omaan käyttöösi tai lahjaksi.

Huomioi kuitenkin, että

- tupakkatuotteissa on oltava terveyshaitoista varoittavat pakkausmerkinnät suomeksi ja ruotsiksi. Jos merkinnät puuttuvat, et voi tuoda esimerkiksi savukkeita Virosta 200 kappaletta enempää.

- toisesta EU-maasta hankittuja nuuskatuotteita saat tuoda omaan henkilökohtaiseen käyttöösi enintään 30 kappaletta enintään 50 gramman rasioita. Lahjaksi nuuskaa ei saa tuoda.

- Ahvenanmaalle nuuskaa saa tuoda tullitta ja veroitta enintään lento- ja meriliikenteen matkustajan tuliaisten arvorajan, eli 430 euron, arvosta.

Mitä tullitta ja veroitta EU:n ulkopuolelta?

Alkoholijuomat

Tupakkatuotteet

Voit tuoda alkoholijuomia vain rajoitetun määrän omaan käyttöösi tai lahjaksi:

 

4 litraa hiilihapotonta viiniä (puna-, valko- ja rosé-) JA
16 litraa olutta (yli 0,5 %)

Voit tuoda tupakkatuotteita vain rajoitetun määrän omaan käyttöösi tai lahjaksi:

 

200 savuketta TAI
100 pikkusikaria (maks. 3 g/kpl) TAI
50 sikaria TAI
250 g piippu- ja savuketupakkaa

Lisäksi:
1 litra väkeviä alkoholijuomia (yli 22 %) TAI
2 litraa alkoholijuomia (maks. 22 %), kuten aperitiivit (mm. vermutit, katkerot, liköörit, sherryt, long drinkit, siideri ja kuohuviinit)

Huomioi myös, että tupakkatuotteissa on oltava terveyshaitoista varoittavat pakkausmerkinnät suomeksi ja ruotsiksi.

Jos merkinnät puuttuvat, ei tupakkatuotteita saa edes verot maksamalla tuoda enempää kuin 200 savuketta, 50 sikaria, 100 pikkusikaria ja 250 grammaa piippu- tai savuketupakkaa.

- nuuskatuotteita saat tuoda omaan henkilökohtaiseen käyttöösi enintään 30 kappaletta enintään 50 gramman rasioita. Lahjaksi nuuskaa ei saa tuoda.

- Ahvenanmaalle nuuskaa saa tuoda tullitta ja veroitta enintään lento- ja meriliikenteen matkustajan tuliaisten arvorajan, eli 430 euron, arvosta.

Alkoholilainsäädäntö

Ikärajat
  • Väkeviä alkoholijuomia (yli 22 %) saa Suomessa pitää hallussaan ja kuljettaa vain 20 vuotta täyttänyt henkilö.
  • Miedompia (enintään 22 %, kuten vermutit, katkerot, sherryt, long drinkit, siideri ja kuohuviinit, puna-, valko- ja roséviinit sekä olut) koskeva hallussapidon ja kuljettamisen ikäraja on 18 vuotta.
  • Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta.
Mikä luetaan alkoholijuomaksi ja väkiviinaksi?

Alkoholilainsäädännön mukaan alkoholijuoma on nautittavaksi tarkoitettu juoma, joka sisältää yli 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Juomaa, joka sisältää 1,2 - 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia, ei kuitenkaan saa pitää hallussaan tai kuljettaa alle 18-vuotias henkilö.

Väkiviina on yli 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävä alkoholipitoinen, denaturoimaton aine sen käyttö- ja pakkaustavasta tai päällysmerkinnöistä riippumatta. Yksityishenkilö ei saa tuoda väkiviinaa eikä myöskään alkoholijuomapulveria.

Alkoholin tuonnilla aikarajat

Jos asut Suomessa ja saavut Suomeen Euroopan talousalueen (Eta = EU-maat + Norja, Islanti ja Liechtenstein) ulkopuolelta muutoin kuin lentäen, saat tuoda maahan alkoholijuomia vain, jos matkasi on kestänyt yli 20 tuntia. Alle 20 tunnin matkalta alkoholijuomia ei saa tuoda edes verot maksamalla.

Jos asut Etan ulkopuolella ja saavut Suomeen muutoin kuin lentäen, saat tuoda alkoholijuomia vain, jos viivyt Suomessa yli 72 tuntia. Jos vain matkustat Suomen kautta (kauttakulkumatkustus), tätä rajoitusta ei ole.

Aikarajat eivät koske EU-maasta saapuvaa matkustajaa. Ns. 20 tunnin rajoitus alkoholin tuonnissa ei koske myöskään Ahvenanmaata. Olutta ei kuitenkaan voida myydä verotta Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta matkustavalle kahta litraa enempää. Muuten Ahvenanmaahan, kuten myös Kanariansaariin, pätevät samat määrälliset rajoitukset kuin tuontiin EU:n ulkopuolelta.

Määrällisesti rajoitettujen tuotteiden lisäksi lento- ja meriliikenteen matkustaja saa tuoda muita tuotteita tullitta ja veroitta enintään 430 euron edestä. Muun liikenteen matkustajille enimmäisraja on 300 euroa. Tätä 300 euron enimmäisrajaa sovelletaan myös silloin, kun matkustaja saapuu huvikäytössä olevalla ilma- tai vesialuksella.