Ampuma-aseet ja tarvikkeet

Ampuma-aseita ja -tarvikkeita sekä aseen osien saa tuoda ja siirtää Suomeen yksityiseen käyttöön rajoitetusti mistä tahansa maasta, myös EU:n alueelta. Rajoitukset koskevat myös kaasusumuttimia.

Tuonnilla tarkoitetaan kuljetusta Suomeen EU:n ulkopuolelta ja siirrolla kuljetusta EU-maasta toiseen.

Matkustajan on maahan saapuessaan ilmoitettava Tullille mm. mukanaan tuomansa tuontirajoitusten alaiset tavarat ja esittämään tavaroiden tuontiin tai siirtoon tarvittavat luvat.

Luvat ja ampuma-asepassi

Hankkimislupa, yksityinen valmistamislupa, hallussapitolupa, rinnakkaislupa ja kaasusumutinlupa oikeuttavat siirtämään ja tuomaan Suomeen yksityiseen käyttöön luvassa mainitun ampuma-aseen ja aseen osan sekä aseessa käytettäviä muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita. Ampumatarvikelupa oikeuttaa siirtämään ja tuomaan Suomeen luvassa mainitut patruunat ja ammukset.

Yksityisen tuontiluvan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten siirtoon ja tuontiin Suomeen yksityiseen käyttöön antaa ja peruuttaa hakijan kotikunnan tai oleskelupaikan poliisilaitos. Luvalla saa pitää hallussa ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia. Sen, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, on lisäksi esitettävä asuinmaansa viranomaisen antama todistus, josta ilmenee, että hänellä on asuinmaassaan oikeus pitää hallussa kyseistä ampuma-asetta tai aseen osaa.

Norjassa, Ruotsissa, Islannissa tai Tanskassa ampuma-aseen tai aseen osan hallussapitoon annetulla luvalla saa siirtää ja tuoda Suomeen ampuma-aseen ja aseen osan sekä tarpeellisen määrän aseessa käytettäviä patruunoita. Lupa lisäksi oikeuttaa pitämään niitä hallussa enintään kolme kuukautta siitä lukien, kun ne on siirretty tai tuotu Suomeen. Edellytyksenä on, että siirron tai tuonnin tarkoituksena on osallistuminen Norjassa, Ruotsissa, Islannissa, Tanskassa tai Suomessa järjestettävään ampuma- tai metsästystapahtumaan. Lupa oikeuttaa myös siirtämään esineet takaisin Ruotsiin tai Tanskaan. Erityistä vientilupaa ei tarvita myöskään esineen viemiseksi takaisin Norjaan tai Islantiin.

Euroopan ampuma-asepassin haltija saa siirtää ja tuoda Suomeen ampumaurheiluun ja metsästykseen soveltuvan, ampuma-asepassiin merkityn ampuma-aseen ja aseen osan sekä tarpeellisen määrän aseessa käytettäviä patruunoita. Ampuma-asepassin haltijalla on lisäksi oltava hallussaan kirjallinen kutsu tai muu luotettava selvitys, josta ilmenee, että siirtoa tai tuontia tarvitaan ampumaurheilu- tai metsästystapahtumaan osallistumiseksi.

Ampuma-asepassin haltija saa myös pitää hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa ja patruunoita niin kauan kuin se on välttämätöntä ampumaurheilu- tai metsästystapahtumaan osallistumiseksi. Euroopan ampuma-asepassi on pidettävä mukana ampuma-asetta, aseen osaa tai patruunoita kannettaessa ja kuljetettaessa.

Muiden kuin historiallisesti tai taiteellisesti arvokkaiden vaarallisten esineiden maahantuonti on kielletty.Lisätietoa

Poliisihallituksen ampuma-asevalvonta puh. 071 878 0181