Lääke vai ei?

Mikäli valmisteen vaikuttava aine löytyy jostakin alla olevista lähteistä, on valmiste todennäköisemmin lääke. Tarvittaessa lisätietoja luokituksista antaa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Fimean päätös lääkeluettelosta (Finlex)
Reseptilääkeluettelo ainoastaan lääkemääräyksellä toimitettavista lääkeaineista pdf (Fimea)
Luettelo WHO:n suosittelemista lääkeaineiden yleisnimistä, ns. INN-lista
(Fimea)
WHO:n ylläpitämä lääkeaineiden luokitusjärjestelmä, ns. ATC-koodisto (WHO)
Lääkehaku (FimeaWeb) (Fimea)
Fimean tekemät luokittelupäätökset (Fimea)
Kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet (Finlex)

Muita rajoituksia
Dopingaineina pidettävät aineet, VnA 705/2002 (Finlex)
Huumausaineina pidettävät aineet, VnA 543/2008 (Finlex)

Lääkkeiden henkilökohtaisen tuonnin edellytykset

Yksityishenkilö voi tuoda Suomeen lääkevalmisteita henkilökohtaiseen käyttöönsä, edellyttäen että:

1) lääkevalmisteella on myyntilupa valtiossa, josta se on hankittu, tai jos lääkevalmisteella ei ole myyntilupaa, sen hankinta on perustunut lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön asianmukaisesti antamaan lääkemääräykseen;

2) lääkevalmiste on hankittu toimittajalta, jolla on valmisteen ostomaassa oikeus lääkkeiden vähittäisjakeluun; ja

3) henkilö pystyy tarvittaessa osoittamaan, että lääkevalmiste on tarkoitettu hänen omaan lääkitykseensä. Reseptilääkkeestä tämä tulee osoittaa lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön asianmukaisesti antamalla lääkemääräyksellä tai lääkärintodistuksella.

Kun tuot lääkevalmistetta mukanasi Suomeen Eta-alueeseen kuuluvasta maasta palatessasi, sinulla tulee olla tarvittavat asiakirjat mukanasi. Jos olet tilannut lääkevalmisteita postitse Eta-alueelta, sinulla tulee olla tarvittavat asiakirjat ennen lääkevalmisteen vastaanottamista.

Lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Eta-alueen ulkopuolisesta valtiosta on kielletty.

Henkilökohtaisen maahantuonnin enimmäismäärä

Yksityishenkilö voi tuoda mukanaan Eta-alueeseen kuuluvasta valtiosta enintään vuoden käyttöä vastaavan määrän lääkevalmisteita (reseptilääkkeitä, itsehoitolääkkeitä, rohdosvalmisteita, rekisteröityjä homeopaattisia tai antroposofisia valmisteita sekä ei-rekisteröityjä, myyntiluvallisia homeopaattisia tai antroposofisia valmisteita). Postitse näitä voi vastaanottaa korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.

Eta-alueen ulkopuolisesta valtiosta yksityishenkilö voi tuoda mukanaan lääkevalmisteita henkilökohtaiseen käyttöönsä enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Ei-rekisteröityjä homeopaattisia tai antroposofisia valmisteita ei saa tuoda ETA-alueen ulkopuolelta.

Määritettäessä sallittua Suomeen tuotavaa lääkemäärää käytetään itsehoitolääkkeissä perusteena pakkaukseen merkittyä annosta ja reseptilääkkeissä lääkemääräyksen tai lääkkeen käyttöohjeen mukaista vuorokausiannosta.

Fimean tehtävänä on tarvittaessa päättää, onko ainetta tai valmistetta (kuten luontaistuotteet, rohdokset) pidettävä lääkkeenä. Luokittelu perustuu valmisteen koostumukseen ja käyttötarkoitukseen. Tutustu Fimean julkaisemaan Lääkeluetteloon ja muuhun Fimealta saatavaan tietoon ja ohjeisiin. Muistathan, että tuojan vastuulla on ennen tuontia selvittää, onko tuotava valmiste lääke ja vaatiiko sen tuonti reseptin. Apua ja neuvoja tähän määrittelyyn antaa Fimea.Lisätietoa

 

FINLEX - Valtioneuvoston asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen 1088/2002 »
http://www.finlex.fi