Henkilökohtaiset lääkkeet

Useimmilla mailla on lääkkeiden maahantuonnista omat rajoituksensa. On matkustajan vastuulla selvittää, onko kohdemaa rajoittanut lääkkeiden maahantuontia. Tietoa rajoituksista saa esimerkiksi kohdemaan suurlähetystöstä tai viranomaisilta.

Kun matkustat ulkomailla, voit matkalta palatessasi tuoda mukanasi lääkkeitä omaan henkilökohtaiseen lääkitykseesi, kunhan otat huomioon tuontia koskevat rajoitukset ja säännöt. Rajoituksiin vaikuttavat sekä tuontimaa että valmisteen luokittelu. Esim. huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä koskevat tiukemmat rajoitukset.

Muista, että

  • lääkevalmisteella tulee olla myyntilupa hankintamaassa (= lääke on laillisesti saatavilla)
  • lääkevalmisteen tulee olla hankittu toimittajalta, jolla on ostomaassa oikeus lääkkeiden vähittäisjakeluun
  • voit tuoda lääkkeitä vain henkilökohtaiseen lääkitykseesi, ja sinun on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan se esim. tulostetulla sähköisellä reseptillä eli e-reseptillä, reseptillä, lääkärintodistuksella tai lääkäriltä saatavalla potilasohjeella. Jos lääke on toimitettu apteekissa säilytettävällä lääkemääräyksellä, siitä voi pyytää kopion apteekista.
  • tuojan on itse ennen maahantuontia selvitettävä, onko tuotava valmiste lääke ja vaatiiko se reseptin (neuvoja ja tietoja tarvittaessa Fimeasta)
  • Eta-alueelta voit tuoda mukanasi lääkkeitä enintään vuoden käyttöä vastaavan määrän ja Eta-alueen ulkopuolelta enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.
  • huumausaineeksi luokiteltavaa lääkevalmistetta voit tuoda henkilökohtaiseen käyttöösi Schengen-valtiosta korkeintaan 30 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän ja muusta valtiosta korkeintaan 14 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän. Lääkkeen tarpeellisuus on osoitettava reseptillä sekä todistuksella, jonka apteekki myöntää Suomessa myyntiluvan saaneille lääkkeille.


Lisätietoa

Lääkeväärennökset »
http://www.fimea.fi
Lääkkeiden luokittelu »
http://www.fimea.fi
Sähköinen resepti eli e-resepti »
http://www.kanta.fi
Matkailijan lääkkeet »
http://www.fimea.fi
Eviran sivuilta voit hakea tietoa ravintolisistä »
https://www.evira.fi