Ohjeita turvapaikanhakijoille

Tullin ohjeita EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuville turvapaikanhakijoille täällä.
Ohjeet englanniksi, arabiaksi, kurdiksi (soraniksi), dariksi ja somaliksi täällä.

EU-maat ja Eta-alue

>> Maiden luettelot

Ajoneuvot muuttotavarana

Muuttotavarana tuotu ajoneuvo voidaan tietyin edellytyksin verottaa Suomessa muuttotavarana, jolloin sille myönnetään määrältään enintään 13 450 euron suuruinen veronalennus. Lue tarkemmat ohjeet osiosta

>> Muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavarat

Toisesta EU-maasta Suomeen muuttavan henkilön henkilökohtaiset muuttotavarat ovat tullittomia eikä muuttotavaroiden tuonnista anneta Tullille tulli-ilmoituksia. Tavarat voidaan toimittaa suoraan vastaanottajalle. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin valmisteverotettavat tuotteet, kuten alkoholit (esimerkiksi viinikellarit), tupakat ja tupakkatuotteet. Edellä mainituista tuotteista muuttajan tulee antaa lähimpään Tullin valmisteverotuksen toimipaikkaan veroilmoitus valmisteverojen maksamista varten.

Tiettyjen tavaroiden maahantuontiin liittyy rajoituksia

Muuttajan on syytä huomioida, että tiettyjen tavaroiden, kuten esimerkiksi lääkkeiden, uhanalaisten eläinten ja kasvien ja niistä tehtyjen tavaroiden sekä ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden tuontiin liittyy maahantuonnin rajoituksia ja rajoitusten alaisten tavaroiden tuonti on usein luvanvaraista myös EU-alueelta. Huomioittehan, että mahdollinen lupa on oltava hankittuna ennen tavaroiden saapumista maahan. Tulliviranomaiset antavat tarvittaessa lisätietoja maahantuonnin rajoituksista.

Ajoneuvon tuonnista muuttotavarana on ilmoitettava Tullille heti Suomeen tultaessa riippumatta siitä, tuleeko muuttaja Suomeen EU:sta tai sen ulkopuolelta. Ajoneuvoa ei saa käyttää Suomessa, elleivät viranomaiset ole antaneet siihen lupaa.

>> Muuttoajoneuvot

Lisätietoa kasvien tuonnista voi tiedustella Evirasta.
Lisätietoa uhanalaisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden tuontiedellytyksistä antaa SYKE.
Lisätietoja muuttotavaroista.Lisätietoa

Muuttotavaroiden tuonti ennen henkilön omaa muuttoa (pdf) »
Muuttotavaroiden tullittomuus ja verottomuus (pdf) »
Muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen (pdf) »
Suomeen saapuvan opiskelijan tuomien tavaroiden tullittomuus ja arvonlisäverottomuus (pdf) »