EU:n tulli- ja veroalueet

>> Lisätietoa

EU, Eta, Efta ja Schengen

>> Maaluettelot

Tullit ja verot - mitä on maksettava?

Ratkaisevaa tavaroiden tulliselvityksen ja maahantuontiverotuksen kannalta on se, mistä tavarat fyysisesti toimitetaan Suomeen. On mahdollista, että verkkokauppa sijaitsee EU-alueella, mutta tilattu lähetys toimitetaan varastosta EU:n veroalueen tai EU:n ulkopuolelta.

>> Lue lisää

Kun ostat tavaraa

1. Toisesta EU-maasta

Toisesta EU-maasta Suomeen ostetusta tavarasta ei tarvitse maksaa tullia. Kun EU-maasta myydään tavaroita toisen EU-maan kuluttajille, myynti verotetaan pääsääntöisesti myyntimaassa, ts. tavaran hintaan sisältyy myyntimaan arvonlisävero. Poikkeuksen muodostaa ns. kaukomyynti EU-jäsenvaltiosta toiseen, josta lisätietoa löytyy verohallinnon Internet-sivuilta vero-ohjeista. 

Valmisteverojen alaisten tuotteiden maahantuonnista peritään valmistevero, vaikka tavarasta olisi jo maksettu vero toisessa jäsenvaltiossa.

Etämyynnissä verovelvollinen on pääsääntöisesti myyjä. Valmisteverotuksessa etämyynnillä tarkoitetaan myyntiä, jossa yhdessä EU-jäsenvaltiossa jo verotettuja tuotteita myydään toisessa jäsenvaltiossa olevalle yksityishenkilölle siten, että tuotteiden lähetyksen tai kuljetuksen hoitaa myyjä tai joku tämän puolesta. Tyypillistä etämyyntiä on posti- ja Internet-myynti.

Yksityishenkilö on velvollinen maksamaan valmisteveron Suomeen, jos hän ostaa valmisteveron alaisia tuotteita toisesta jäsenvaltiosta ja itse järjestää niiden kuljetuksen Suomeen toisen yksityishenkilön tai kuljetusliikkeen välityksellä ilman, että myyjä on mitenkään osallistunut kuljetusjärjestelyihin. Tällöin kyse ei ole siis etämyynnistä. Ostajan lisäksi verovelvollinen tässä tilanteessa on tuotteet Suomeen kuljettanut kuljetusliike tai se yksityishenkilö, joka toisen puolesta tuo tuotteet Suomeen ja se, joka pitää tuotteita hallussaan Suomessa.

2. EU:n veroalueen ulkopuolelta

EU:ssa on myös alueita, jotka eivät kuulu EU:n veroalueeseen, kuten

  • Kanarian saaret (Espanja)
  • Kanaalisaaret (Iso-Britannia)
  • Ahvenanmaa.

EU:n veroalueen ulkopuolelta tuotavat tavarat on tulliselvitettävä, ja niistä on maksettava arvonlisävero ja valmistevero EU:n veroalueelle tuotaessa.

3. EU:n tullialueen ulkopuolelta

EU:n tullialueen ulkopuolelta tuotava tavara on tulliselvitettävä silloinkin, kun tuoja on yksityishenkilö. Kun rahdinkuljettajalta on saatu ilmoitus tavaran saapumisesta ja noutopaikasta (esimerkiksi postipaketteja luovuttava tullitoimipaikka), tavarasta on annettava Tullille tulli-ilmoitus.

Tulli-ilmoitukseen on liitettävä kauppalasku. Jos tavaran tuontiin tarvitaan lupia tai tuontitodistuksia, on ne liitettävä mukaan.

EU:n tullialueen ulkopuolelta ostetuista tavaroista maksetaan

  • mahdollinen tulli
  • arvonlisävero
  • mahdollinen valmistevero - esim. alkoholijuomat, virvoitusjuomat ja tupakkatuotteet
  • alkoholijuomista ja virvoitusjuomista lisäksi juomapakkausvero.