Yhteystiedot

Tullineuvonta
Ma - pe klo 8 - 16
0295 5201 Henkilöasiakkaat
0295 5202 Yritysasiakkaat

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.

Tullineuvonnan kyselylomake

Tarkemmat yhteystiedot »

Tuontitavaran tulliselvitys

Vastaanottajan on tehtävä Tullille tulliselvitys eli tuonti-ilmoitus EU:n ulkopuolelta tuotavalle tavaralle. Ilmoituksen tietojen perusteella Tulli laskee maksettavan tullin, arvonlisäveron ja muut mahdolliset maksut. Maksettavan tullin määrä riippuu siitä, mihin tullinimikkeeseen tavara luokitellaan. 

Jos lähetyksen tavaroiden yhteisarvo on enintään 150 euroa, tullia ei kanneta. Tätä arvorajaa ei kuitenkaan sovelleta alkoholituotteisiin, tupakkaan, tupakkatuotteisiin, hajuvesiin eikä eau de toilette -tuotteisiin. Lue lisää: Hajuvesien ja eau de toilette -tuotteiden maahantuonnista pitää tehdä aina tulliselvitys

EU:n ulkopuolelta tulevilla lahjalähetyksillä on 45 euron arvoraja. >> Lue lisää lahjalähetyksistä

Arvonlisävero on yleensä 24 %, poikkeuksena esimerkiksi elintarvikkeet (14 %) ja kirjat (10 %). Lue lisää: Tilatut sanoma- ja aikakauslehdet sekä kirjat

Arvonlisäveroa maksetaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta tavaran maahantuonnissa yhteissummasta, joka kostuu

  • tavaran ostohinnasta
  • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannuksista
  • muista maahantuontiin liittyvistä kustannuksista kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan tai muuhun EU:n alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka
  • maahantuonnin tullauksen yhteydessä valtiolle tai yhteisölle maksettavista muista veroista, tulleista ja muista mahdollisista maksuista. Myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut lasketaan yhteissummaan.

Jos lähetyksen tavaroiden yhteisarvo on enintään 22 euroa, ei arvonlisäveroa kanneta. Tupakkatuotteisiin, alkoholiin, alkoholijuomiin ja hajuvesiin ei kuitenkaan sovelleta tätä verottomuuden rajaa arvonlisäverotuksessa. Pienin kannettava arvonlisäveron määrä on 5 euroa. Tätä arvorajaa ei sovelleta alkoholijuomiin eikä tupakkatuotteisiin.

>> Netistä ostamisen opas yksityishenkilölle (pdf)

Tullia ei kanneta erikseen määritellyistä tavaroista. Katso tarkemmat ohjeet oikeanpuoleisesta lisätieto-osiosta.

>> Näin teet tulli-ilmoituksen 

Jos olet viemässä tavaraa EU:n ulkopuolelle ja tarvitset tietoa vientitavaran tulliselvityksestä, katso ohjeet kohdasta

>> Vientitavaran tulliselvitys

On hyvä muistaa, että vaikka mukanasi ei olisi tai et vastaanottaisi verojen tai muiden maksujen alaista tavaraa, Tullilla on oikeus pyytää sinua tulliselvittämään tavara.

Esimerkki maahantuontiveron laskemisesta:

Olet tilannut USA:sta puseron, jonka hinta on 200 euroa. Lähetyksen postituskulut ovat 35 euroa. Vaatteista kannetaan yleistä tullia 12 prosenttia.

Puseron hinta ja postituskulut: 
200 euroa + 35 euroa = 235 euroa

Maksettava tulli: 
235 euroa * 12 % = 28,20 euroa

Puseron hinta, postituskulut ja maksettava tulli: 
235 euroa + 28,20 euroa = 263,20 euroa

Maksettava arvonlisävero:
263,20 euroa * 24 % = 63,17 euroa

Puserosta kannetaan maahantuontiveroja yhteensä 91,37 euroa.

Tilanteita, joissa saatat joutua tekemään tulliselvityksen:

Kun olet tilannut tavaraa

Kun tilaamasi paketti tulee maahan EU:n ulkopuolelta, posti (Itella Oyj tai Posten Åland) lähettää sinulle lähetystä koskevan saapumisilmoituksen silloin, kun lähetys vaatii tulliselvityksen. Saapumisilmoituksessa on esitetty vaihtoehdot tulliselvityksen tekemiseksi. Jos lähetyksesi kuljettaa jokin muu kuljetusyhtiö, kannattaa käytännöstä kysyä tältä yhtiöltä. 

Lue tavaran tulliselvityksestä sekä nimikkeestä, verosta ja maksuista tarkemmin seuraavilta sivuilta:

>> Tavaran tulliselvitys
>> Tavaranimike, verot, maksut
>> Postipaketin tullaaminen jälkikäteen (pdf)
>> Usein kysyttyä nettituonnista

Matkustajille

Maahan saapuessasi tulliselvitys alkaa sillä hetkellä, kun valitset vihreän tai punaisen kaistan. Valitse punainen kaista, jos mukanasi on tulliselvitettävää tai ilmoitusvelvollisuuden alaista tavaraa tai jos olet epävarma sovellettavista määräyksistä. Lisää osion Matkailijat ja muuttajat linkissä

>> Miten toimin Tullissa?

Muuttajille

Toisesta EU-maasta Suomeen muuttavan henkilön henkilökohtaiset muuttotavarat ovat tullittomia, eikä niitä tarvitse ilmoittaa Tullille. EU:n ulkopuolelta tuotavat muuttotavarat ilmoitetaan tuontipaikan tulliviranomaisille. Lisää osion Matkailijat ja muuttajat linkissä

>> Muuttotavarat

Kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuomisten tulliselvitys

Suomen ja EU:n ulkopuolisen maan tai alueen välisessä ammattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluva saa tuoda työmatkoiltaan tavaroita verotta.

Verottomuuden edellytyksenä on, että tuoja merkitsee tuomansa tavarat tullauskirjaan, joka osoittaa hänen työskentelevän Suomen ja EU:n ulkopuolisen maan tai alueen välisessä ammattimaisessa liikenteessä olevassa kulkuneuvossa.

>> Tullauskirjan hakeminen

Selvitä rajoitukset ja kiellot etukäteen

Jo ennen matkalle lähtöäsi tai tavaran tilaamista, selvitä tuontirajoitukset ja -kiellot sekä tullittomien ja verottomien tuomisten määrät. Rajoitukset koskevat sekä lahjalähetyksiä että matkustajien mukanaan tuomia tavaroita sekä EU-maista että niiden ulkopuolelta.  

  1. Jos tuotteiden maahantuontiin vaaditaan lupia tai muita tuontitodistuksia, ne on myös esitettävä tullausvaiheessa. Jos tavaraan voidaan soveltaa etuuskohteluita, tavaran lähettäjän tulee hankkia tavaralle alkuperätodistus maansa viranomaisilta.
  2. Joihinkin tuotteisiin vaaditaan lähetysmaasta vientilisenssi, jolla saa tuontilisenssin Suomesta Tullilta. Aseluvan vaativan aseen tai aseen osien vastaanottajalla täytyy olla lupa niitä vastaanottaessaan. Aselupia hallinnoi sisäasianministeriö. Uhanalaisten lajien tai niistä saatavien  tuotteiden (CITES) tuonnissa tarvitaan lähettäjämaasta vientilupa, jolla anotaan Suomessa tuontilupaa ympäristöministeriöstä.
  3. Tekijänoikeutta loukkaavien tallenteiden, kuten cd-, dvd-, tietokonepeli- tai tietokoneohjelmapiraattien maahantuonti myös omaan käyttöön on kiellettyä.

  4. Lääkevalmisteiden tilaaminen postitse Eta-alueen ulkopuolelta on kiellettyä.
  5. Joissain tele- ja viestintälaitteissa on taajuuksia,  joita ei saa Suomessa käyttää. Näitä ovat esim. radiokauko-ohjauslaitteet, joista saa tietoa viestintävirastosta.