Asiakasneuvonta

Tulli tarjoaa maksutonta neuvontaa jokaiselle AEO-asemasta kiinnostuneelle yritykselle ennen hakemuksen jättämistä. Neuvontapyynnön voi lähettää AEO-toimipisteelle osoitteeseen aeo(at)tulli.fi.

Ajankohtaista tietoa AEO:sta

Mikä on AEO? Uuden AEO eLearning-kurssin avulla opit AEO:n perusteet helposti ja nopeasti!
>> Lataa materiaali omalle koneellesi täältä

AEO-asemien vastavuoroisesta tunnustamisesta on sovittu EU:n ja Kiinan välillä.
>> Komission tiedote, englanninkielinen, pdf
>> FAQ, englanninkielinen, pdf

AEO- ja C-TPAT-asemien vastavuoroisesta tunnustamisesta on sovittu EU:n ja USA:n välillä.
>> Komission tiedote, englanninkielinen, pdf
>> FAQ, englanninkielinen, pdf

Komission ja USA:n tullin julkaisemat ohjeet AEO-toimijoille:
>> Komission tiedote ja ohje (pdf)
>> USA:n tullin ohje EORI-numeron rekisteröintiin (pdf)

Sovellus on avattu rekisteröintejä varten 2.8.2012.

AEO-asiakasohjeet

Asiakasohjeet

Authorised Economic Operator - maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta.

AEO - valtuutettu talouden toimija

AEO-toimija on yritys, joka on saanut Tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen ja on sen vuoksi oikeutettu etuihin koko EU:n alueella.

Kuka voi hakea AEO-toimijaksi?

AEO-hakijaksi hyväksytään yritys,

  • joka on sijoittautunut yhteisöön (poikkeus lentoyhtiöt ja varustamot), ja
  • jonka toimintaa tullilainsäädäntö koskee; esim. yritys käsittelee tullivalvonnassa olevaa tavaraa, siihen liittyvää tietoa tai asiakirjoja.

AEO-hankkeen tavoitteena on, että mahdollisimman moni kansainvälisen toimitusketjun osapuoli hakeutuu AEO-toimijaksi. Tyypillisiä AEO-toimijoita EU:ssa ovat esim. valmistajat, viejät, huolintaliikkeet, varastonpitäjät, tulliasioitsijat, kuljetusliikkeet ja tuojat.

Ajantasainen tieto Suomen ja EU:n AEO-toimijoista on komission AEO-järjestelmässä.

Mitä suomalainen yritys hyötyy AEO-toimijaksi hakeutumisesta?

AEO-toimija hyötyy

  • tiettyjen Tullin myöntämien lupien nopeutetusta myöntämisestä kaikissa EU-maissa
  • tullivalvontaan liittyvien tarkastusten helpotuksista koko EU:n alueella
  • Tullin turvallisuusarvioijien asiantuntemuksesta prosessin aikana
  • toimitusketjun turvallisuuden paranemisesta
  • luotettavan toimijan maineesta sekä
  • tulevaisuudessa eduista maailmanlaajuisesti kun EU:n tavoitteet AEO-aseman vastavuoroisesta hyväksymisestä mm. USA:n ja Kiinan kanssa toteutuvat.

AEO-todistus ei ole edellytys EU:n ulkorajat ylittävälle kaupalle, mutta se tulee hankkeen edetessä nopeuttamaan tavaravirtoja sitä mukaa kun WCO:n jäsenet käynnistävät AEO-ohjelmansa, ja kun statusten hyväksymisestä vastavuoroisesti sovitaan EU:n ja kolmansien maiden välillä.

AEO-toimijan muutokset

AEO-toimijan muutoksista ilmoitetaan Tullille sähköisellä lomakkeella:
>> AEO-lomakkeet

 

AEO on merkittävä kansainvälinen hanke

AEO-asema on luotu ns. normikehyksessä, SAFE = Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, jonka Maailman tullijärjestö, WCO, laati vuonna 2005 maailmankaupan turvaamiseksi ja helpottamiseksi. Asema esiteltiin yhteisön tullilainsäädännössä samana vuonna, ja ensimmäiset AEO-todistukset myönnettiin vuoden 2008 keväällä.

Suurin osa järjestön yli 170 jäsenvaltiosta on hyväksynyt käsitteen ja käynnistää oman AEO-ohjelmansa tulevaisuudessa.Lisätietoa

Komission AEO-järjestelmä »
http://ec.europa.eu