EORI

EORI on EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten.

EORI on lyhenne sanoista Economic Operators Registration and Identification System.

Suomessa Tulli on EORI-rekisteröinnistä vastaava viranomainen, ja suomalaiset yritykset rekisteröidään aina Suomessa. EORI-rekisteröiminen tarkoittaa sitä, että Tulli myöntää yritykselle yhden EORI-numeron, jota yrityksen tulee käyttää tunnisteena asioidessaan minkä tahansa EU-jäsenmaan tulliviranomaisen kanssa.

Suomessa rekisteröityjen suomalaisten toimijoiden EORI-numero muodostetaan seuraavasti: maakoodi FI + Y-tunnus. Suomalaiset hakijat käyttävät EORI-numeron hakemiseen seuraavaa lomaketta:

>> EORI-hakemuslomake täyttöohjeineen 

Kolmansien maiden (Euroopan Unionin ulkopuolisten) toimijoiden on käytettävä hakemuksissaan englanninkielistä lomaketta:

>>Englanninkielinen EORI-hakemuslomake täyttöohjeineen

Komission laatimasta EORI Guidance -dokumentista löytyy tarkempaa lisätietoa EORI-rekisteröinnistä sekä sitä koskevan lainsäädännön soveltamisesta. Dokumentista on olemassa vain englanninkielinen versio Europa-palvelimella.Lisätietoa

EORI eLearning-koulutusmateriaali »
http://ec.europa.eu
EORI-numeron voimassaolon tarkistaminen »
http://ec.europa.eu
EORI Guidance -dokumentti Europa-palvelimella »
http://ec.europa.eu