EORI

EORI on EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten. Sen käyttöönotto kaikissa EU-jäsenmaissa pohjautuu osana turvauudistuskokonaisuutta komission asetukseen, jota sovelletaan kaikissa EU-jäsenmaissa 1.7.2009 alkaen.

EORI-kokonaisuutta koskeva Euroopan komission asetus (N:o 312/2009) on julkaistu 17.4.2009 Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL L 98/3). Lainsäädäntö löytyy EUR-Lex-palvelusta.

Suomessa Tulli on EORI-rekisteröinnistä vastaava viranomainen, ja suomalaiset yritykset rekisteröidään aina Suomessa. EORI-rekisteröiminen tarkoittaa sitä, että Tulli myöntää yritykselle yhden EORI-numeron, jota yrityksen tulee käyttää tunnisteena asioidessaan minkä tahansa EU-jäsenmaan tulliviranomaisen kanssa.

Suomessa rekisteröityjen suomalaisten toimijoiden EORI-numero muodostetaan seuraavasti: maakoodi FI + Y-tunnus. Suomalaisten yritysten tulli-ilmoittaminen ei näin ollen muutu, ja ilmoituksilla voi edelleen käyttää tullausasiakkuuksien jatko-osia.

Tullissa ennen 1.7.2009 rekisteröidyiltä vientiä, tuontia tai passitusta harjoittavilta toimijoilta sekä väliaikaisen varaston pitäjiltä ei vaadita mitään toimenpiteitä. Nämä toimijat on jo rekisteröity Tullin toimesta.

>> EORI-hakemuslomake täyttöohjeineen 

EORI on lyhenne sanoista Economic Operators Registration and Identification System.

Komission laatimasta EORI Guidelines -dokumentista löytyy tarkempaa lisätietoa. Dokumentista on toistaiseksi vain englanninkielinen versio Europa-palvelimella.Lisätietoa

Tullihallituksen päätös EORI-numeron käytön pakollisuudesta tulli-ilmoituksissa 15.6.2010 alkaen »
EORI-numeron ilmoittaminen vienti-ilmoituksella 15.6.2010 alkaen »
EORI-numeron voimassaolon tarkistaminen »
http://ec.europa.eu
EORI-kokonaisuutta koskeva asetus EUR-Lex-palvelussa »
http://eur-lex.europa.eu
EORI Guidelines Europa-palvelimella »
http://ec.europa.eu
EORI eLearning -koulutusmateriaali »
http://ec.europa.eu