Passitus, varastointi ja muut erityismenettelyt

Passitusmenettelyssä tavaroita voidaan siirtää passitusalueella tullia tai muita maksuja maksamatta.

>> Passitus

Tavaroiden ollessa varastointimenettelyssä ei niistä kanneta tullia eikä muita veronluonteisia maksua. Varastointi mahdollistaa myös mm. lopullisen tullimenettelyn valinnan myöhemmin.

>> Varastointi

Erityismenettelyillä tarkoitetaan taloudellisesti vaikuttavia tullimenettelyjä, joilla pyritään sekä edistämään EU-maissa toimivien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä että parantamaan vientimahdollisuuksia.

>> Erityismenettelyt