Tilaa RSS-syöte

Nettivienti

Tullille on annettava sähköinen vienti-ilmoitus kaikista EU:n ulkopuolelle vietävistä tavaroista muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeuksista yleisimpiä ovat

  • enintään 1 000 euron arvoiset postipaketit
  • matkustajan henkilökohtaiset tavarat, jotka hän vie itse mukanaan

Sähköisen vienti-ilmoituksen voi antaa Tullille Nettivienti-palvelun kautta.

Ilmoituksen voi tehdä joko tunnistautumattomana tai tunnistautuneena käyttäjänä.

Tunnistautumaton käyttäjä saa järjestelmästä ilmoituskohtaisen viitenumeron. Viitenumerolla tiedot haetaan esiin tullitoimipaikassa, jossa vientitavara luovutetaan vientimenettelyyn, ja vientitapahtumaa koskeva saateasiakirja (EAD) ja luovutuspäätös tulostetaan viejälle. Poistumisvahvistettu luovutuspäätös on haettavissa mistä tahansa Suomen tullitoimipaikasta poistumisen vahvistuksen jälkeen.

Tunnistautunut käyttäjä voi katsoa ja tulostaa palvelun kautta viennin saateasiakirjan (EAD) ja luovutuspäätöksen, tallentaa ilmoituksen keskeneräisenä ja valita vanhan ilmoituksen uuden pohjaksi. Poistumisvahvistettu luovutuspäätös on myös tulostettavissa palvelun kautta poistumisen vahvistuksen jälkeen.

Yrityskäyttäjät kirjautuvat palveluun käyttämällä ns. Katso-tunnistetta (pääkäyttäjätunnus tai Katso-tunniste, johon on kytketty TULLI - Tulliselvitys rooli). Yksityishenkilöt kirjautuvat omilla verkkopankkitunnuksillaan.

Netin kautta ilmoittaminen helpottuu, jos ilmoituksen antaja on selvittänyt jo etukäteen vientitavaroidensa tullinimikkeet ja nimikkeisiin mahdollisesti liittyvät lisävaatimukset ja vientirajoitukset esimerkiksi EU:n TARIC-hakupalvelun avulla. Vientinimikkeet löytyvät myös Tullin sivuilla olevasta CN-nimikkeistöstä. Tullineuvonta, p. 0295 5201 (henkilöasiakkaat) ja 0295 5202 (yritysasiakkaat), opastaa ilmoittajia tullinimike- ja vientirajoitusasioissa ja vastaa yleisiin vientimenettelyä koskeviin kysymyksiin.

>> TARIC-hakupalvelu
>> CN-nimikkeistö

Ennen ilmoituksen tekemistä kannattaa tutustua Nettivienti-palvelussa oleviin sovelluksen käyttöohjeisiin, näyttöjen kenttäkohtaisiin ohjeisiin sekä malliesimerkkeihin. Nettiviennin puhelintuki, p. 0295 5206 (henkilöasiakkaat) ja 0295 5207 (yritysasiakkaat), palvelee ensisijaisesti palvelun käyttöön ja netti-ilmoituksen tekniseen täyttöön liittyvissä asioissa.

>> Nettivienti-palvelu

Yritykset voivat antaa sähköisen vienti-ilmoituksen myös sanomamuotoisesti omasta tietojärjestelmästään. Tämä edellyttää erillistä viennin EDI-lähettäjän lupaa.

>> Sanomapohjainen asiointi

Nettiviennin järjestelmätiedotteet

02.12.2016  Käyttökatko »
23.05.2016  Versiotiedote »
23.05.2016  28.5.2016 Versiotiedote »
15.06.2015  Nopeuta tulli-ilmoituksen käsittelyä Nettiliitu-palvelulla »
01.02.2010  1.2.10 Otsonia tuhoavien aineiden vientirajoitukset nettiviennissä »