Valtaosa valtioista mukana

Valtaosa maailman valtioista kuuluu EU:n erilaisten tullietuusjärjestelyjen piiriin. Vain noin 20 valtiota on kokonaan näiden järjestelyjen ulkopuolella (mm. Amerikan Yhdysvallat, Venäjä, Valko-Venäjä, Saudi-Arabia,  Japani, Australia, Taiwan ja Hongkong).

Mitä tarkoitetaan etuuskohtelulla?

Tullietuuskohtelulla tarkoitetaan tässä sitä, että EU:n ulkopuolelta eli ns. kolmansista maista tuotavasta tavarasta kannetaan jollain perusteella yleistä tullia alhaisempaa tullia tai että tavarasta ei kanneta tullia lainkaan.

Tullia voidaan alentaa EU:n solmimien sopimusten perusteella tai EU:n yksipuolisten myönnytysten perusteella. Näiden etuuksien myöntäminen voidaan rajoittaa tiettyihin vuosittaisiin tuontimääriin. Tuontimääriin sidotut eli kiintiöidyt tullietuudet voivat perustua myös Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksiin.

Jäsenvaltioiden teollisuus voi myös hakea oman valtionsa toimivaltaisen viranomaisen välityksellä tullietuutta tuotannossaan käytettäville raaka-aineille tietyin edellytyksin.

>> Alenna kustannuksia tavaran alkuperällä tuonnissa ja viennissä