Valuuttakurssit

Tulli ilmoittaa ajankohtaiset valuutan muuntokurssit nettisivuilla.

>> Valuutanmuuntokurssit

Valuutan muuntaminen ja tullilasku

Jos tavaran arvo on ilmaistu jossakin muussa valuutassa kuin euroina, valuutan muuntamiseen käytetään samaa vaihtokurssia, jota sovelletaan, kun määritetään tullausarvoa tullivelan syntymisajankohtana. Muuntokurssi on toisin sanoen tullivelan syntymisajankohtaa edeltävän kuukauden viimeistä edellisenä keskiviikkona noteerattu kurssi.

Milloin tullivelka syntyy?

Kun tavara luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, tullivelka syntyy yleensä sinä päivänä, jolloin Tulli vastaanottaa tavaraa koskevan tulli-ilmoituksen.

Muuntokurssin voimassaolo

Muuntokurssia sovelletaan koko seuraavan kuukauden ajan, elleivät merkittävät kurssivaihtelut aiheuta siihen muutoksia. Tulli ilmoittaa kulloinkin sovellettavat muuntokurssit nettisivuilla.

>> Valuutanmuuntokurssit

Milloin tullilasku on maksettava?

Tulli ja maahantuonnin arvonlisävero on maksettava tullilaitoksen postisiirtotilille 10 päivän kuluessa tullilaskun päiväyksestä, jollei määräaikaa ole pidennetty tai maksunlykkäystä tai muuta maksujärjestelyä myönnetty.

Jos olet käteisasiakas eli muu kuin Tullihallituksen rekisteröimä asiakas, voit maksaa laskun myös tullitoimipaikkaan.

>> Tullitoimipaikkojen yhteystiedot