Tullin rekisteröidyt asiamiehet

>> Tullin rekisteröimät autoveroasiamiehet -luettelo

Rekisteröity asiamies

Ennen 1.4.2009 voimaan tullutta autoverolainmuutosta laissa puhuttiin rekisteröidystä verovelvollisesta. Ennen lain voimaantuloa rekisteröidyksi verovelvolliseksi hyväksytty verovelvollinen katsotaan lain voimaantulon jälkeen rekisteröidyksi asiamieheksi ilman erillistä menettelyä.

Tulli voi hyväksyä säännöllistä liiketoimintaa harjoittavan luotettavan ja asiantuntevan ajoneuvojen maahantuojan tai valmistajan autoverotuksen rekisteröidyksi asiamieheksi.

Rekisteröity asiamies

  • voi rekisteröidä ajoneuvon ennen verojen maksua Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) ajoneuvorekisteriin.
  • antaa autoveroilmoituksen jaksoittain kolme kertaa kuukaudessa, kymmenen päivän kuluessa ilmoitusjakson päättymisestä. Veroilmoitus lähetetään Tullille konekielisenä XML-sanomana. >> MOVE-autoverotusjärjestelmä
  • maksaa autoverolaskun kolme kertaa kuukaudessa. Veron eräpäivä on 25 päivää ilmoitusjakson päättymisestä. Autoveropäätös on samalla lasku. Tulli toimittaa jaksoerittelyn, jolla voi maksaa kaikki yhden jakson aikana maksuun tulleet verot.
  • joutuu asettamaan vakuuden verosaatavan turvaamiseksi. >> Vakuudet

Kaikki rekisteröityjen asiamiesten autoveroilmoitukset käsitellään autoverotuksen toimipisteessä Hangossa.

Rekisteröitynä asiamiehenä toimiminen on luvanvaraista, ja lupa myönnetään hakemuksesta. Vapaamuotoisen hakemuksen sisältövaatimuksista ja liitteistä saa lisätietoa asiakasohjeesta sekä Tullin autoverotuksesta. Hakemuksen käsittelyaika on noin 3 kuukautta riippuen mm. tietoteknisten testausten aikataulusta.

Rekisteröidyksi asiamieheksi hyväksymistä koskeva päätös maksaa 1 600 euroa (v. 2014).

Hakuohjeet

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen

Tulli
Autoverotus
PL 512
00101 HELSINKILisätietoa

 

Autoverolain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettujen jaksojen määrääminen 1.1.2015–25.1.2016 »
Autoverolain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettujen jaksojen määrääminen 1.1.2016–25.1.2017 »
Tullihallituksen määräys käytettyjen ajoneuvojen konekielisestä veroilmoitusmenettelystä »
Tullihallituksen määräys esittelyajoneuvojen väliaikaisesta verottomasta käytöstä »
Tullihallituksen määräys autoverolain 35 b §:n mukaisesta esittelykäytöstä pidettävästä kirjanpidosta »
Liikenteen turvallisuusvirasto (trafi) »
http://www.trafi.fi