Muutoksia arvonlisäverolakiin 1.5.2016

>> Lue lisää

Tulli ja arvonlisävero

Maahantuonnin yhteydessä maksettavia veroja ovat tavallisimmin tulli ja arvonlisävero. Kun tavaroita tuodaan EU-maiden ulkopuolelta niistä kannetaan ns. kolmansien maiden tulli.
Lue lisää linkeistä

>> Laske arvonlisävero maahantuonnin veron perusteesta
>> Tuonnin arvonlisävero
>> ALV on yleensä 24 %
>> Mitä tuonti maksaa? (linkki Tuonti-osioon)

Maahantuonnissa on maksettava mm. alkoholista valmisteveroa.
Lue lisää linkeistä

>> Valmisteverotettavat tuotteet
>> Onko toimintasi valmisteverotuksen alaista?

Polkumyynti- ja tasoitustulleja voidaan kantaa tavaroista, joiden tuonti normaalia halvemmalla hinnalla EU:n jäsenmaihin haittaa näiden maiden omaa tuotantoa.
Lue lisää

>> Polkumyynti- ja tasoitustullit (linkki Tuonti-osioon)

Tulliveron maksamisesta voidaan tietyissä tilanteissa vapauttaa kokonaan, kun tavaroita tuodaan EU:n tullialueen ulkopuolelta eli ns. kolmansista maista.
Lue lisää linkeistä

>> Maahantuonnin verottomuus
>> Muut verottomuudet
>> Tullittomuus (linkki Tuonti-osioon)

EU:n ulkopuolelta eli ns. kolmansista maista tuotavasta tavarasta voidaan kantaa jollain perusteella yleistä tullia alhaisempaa tullia tai tavarasta ei kanneta tullia lainkaan.
Lue lisää

>> Etuuskohtelut (linkki Tuonti-osioon)Lisätietoa

Arvonlisäverolaki (1993/1501) »
http://www.finlex.fi
Neuvoston asetus (EY) N:o 282/2011 »
http://www.vero.fi