Verotaulukot

 Sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukko 1.1.2015 alkaen

Tuote

Tuote-
ryhmä

Energia-sisältö-
vero

Hiili-

dioksidi-
vero

Huolto-
varmuus-
maksu

Yhteensä
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t

1

47,10

106,14

1,18

154,42
Maakaasu, euroa/MWh

2

6,65

8,71

0,084

15,444
Tuote

Tuote-
ryhmä

Energia-
vero

Huolto-
varmuus-
maksu

Yhteensä

Sähkö snt/kWh        
— veroluokka I

1

2,24

0,013

2,253

— veroluokka II

2

0,69

0,013

0,703

Mäntyöljy snt/kg

3

22,12

0

22,12

Nestemäisten polttoaineiden verotaulukko 1.1.2015 alkaen

Tuote Tuote-
ryhmä

Energia-

sisältövero

Hiilidioksidi-

vero

Huolto-
varmuus-
maksu
Yhteensä
Moottoribensiini snt/l

10

51,20

16,25

0,68

68,13

Pienmoottoribensiini snt/l

11

31,20

16,25

0,68

48,13

Bioetanoli snt/l

20

33,60

10,67

0,68

44,95

Bioetanoli R snt/l

21

33,60

5,33

0,68

39,61

Bioetanoli T snt/l

22

33,60

0,00

0,68

34,28

MTBE snt/l

23

41,60

13,21

0,68

55,49

MTBE R snt/l

24

41,60

11,75

0,68

54,03

MTBE T snt/l

25

41,60

10,30

0,68

52,58

TAME snt/l

26

44,80

14,22

0,68

59,70

TAME R snt/l

27

44,80

12,94

0,68

58,42

TAME T snt/l

28

44,80

11,66

0,68

57,14

ETBE snt/l

29

43,20

13,72

0,68

57,60

ETBE R snt/l

30

43,20

11,18

0,68

55,06

ETBE T snt/l

31

43,20

8,64

0,68

52,52

TAEE snt/l

32

46,40

14,73

0,68

61,81

TAEE R snt/l

33

46,40

12,59

0,68

59,67

TAEE T snt/l

34

46,40

10,46

0,68

57,54

Biobensiini snt/l

38

51,20

16,25

0,68

68,13

Biobensiini R snt/l

39

51,20

8,13

0,68

60,01

Biobensiini T snt/l

40

51,20

0,00

0,68

51,88

Etanolidiesel snt/l

47

14,53

10,90

0,35

25,78

Etanolidiesel snt/l R

48

14,53

5,99

0,35

20,87

Etanolidiesel snt/l T

49

14,53

1,07

0,35

15,95

Dieselöljy snt/l

50

31,65

18,61

0,35

50,61

Dieselöljy para snt/l

51

24,89

17,58

0,35

42,82

Biodieselöljy snt/l

52

29,01

17,06

0,35

46,42

Biodieselöljy R snt/l

53

29,01

8,53

0,35

37,89

Biodieselöljy T snt/l

54

29,01

0,00

0,35

29,36

Biodieselöljy P snt/l

55

24,89

17,58

0,35

42,82

Biodieselöljy P R snt/l

56

24,89

8,79

0,35

34,03

Biodieselöljy P T snt/l

57

24,89

0,00

0,35

25,24

Kevyt polttoöljy snt/l

60

9,30

11,74

0,35

21,39

Kevyt polttoöljy rikitön snt/l

61

6,65

11,74

0,35

18,74

Biopolttoöljy snt/l

62

6,65

11,74

0,35

18,74

Biopolttoöljy R snt/l

63

6,65

5,87

0,35

12,87

Biopolttoöljy T snt/l

64

6,65

0,00

0,35

7,00

Raskas polttoöljy snt/kg

71

7,59

14,25

0,28

22,12

Lentopetroli snt/l

81

55,68

17,99

0,35

74,02

Lentobensiini snt/l

91

50,72

16,10

0,68

67,50

Metanoli snt/l

100

25,60

8,13

0,68

34,41

Metanoli R snt/l

101

25,60

4,06

0,68

30,34

Metanoli T snt/l

102

25,60

0,00

0,68

26,28

Tuote

Tuote-
ryhmä

Energia-
vero

Huolto-
varmuus-
maksu

Yhteensä

Polttoturve euroa/MWh 4 3,40 0 3,40