Verotaulukot

 Sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukko 1.1.2008 alkaen

Tuote

Tuote-
ryhmä

Perus-
vero

Lisä-
vero

Huolto-
varmuus-
maksu

Sähkö snt/kWh

 

 

 

 

— veroluokka I

1

0,87

0,013

— veroluokka II

2

0,25

0,013

Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t

3

49,32

1,18

Maakaasu, kaasumainen

euroa/MWh

5

2,016

0,084

Mäntyöljy snt/kg

6

6,70

Nestemäisten polttoaineiden verotaulukko 1.1.2008 alkaen

Tuote

Tuote-
ryhmä

Perusvero

Lisävero

Huolto-
varmuus-
maksu

Moottoribensiini snt/l

 

 

 

 

— reformuloitu rikitön

11

57,24

4,78

0,68

— muu laatu

21

59,89

4,78

0,68

Dieselöljy snt/l

 

 

 

 

— rikitön

31

30,67

5,38

0,35

— muu laatu

41

33,32

5,38

0,35

Kevyt polttoöljy snt/l

51

2,94

5,41

0,35

Raskas polttoöljy snt/kg

61

6,42

0,28

Lentopetroli snt/l

71

33,32

5,38

0,35

Lentobensiini snt/l

81

37,54

4,78

0,68

 

 tulli.fi - suosituimmat