Miten alkuperä osoitetaan?

Alkuperä osoitetaan kunkin tullietuussopimuksen alkuperäsäännöissä määrätyllä tavalla. Alkuperäsäännöt ovat sopimuksissa liitteinä taikka pöytäkirjoina. Katso jäljempänä olevista ohjeista liitteineen, mitä alkuperäselvityksiä käytetään viennissä EU:n sopimusmaihin, ja miten etuuskohteluun oikeuttavia asiakirjoja haetaan ja laaditaan sekä miten valtuutetun viejän asemaa haetaan. Valtuutettu viejä on oikeutettu laatimaan kauppalasku- ja alkuperäilmoituksia vientilähetyksen arvosta riippumatta sekä vahvistamaan itse A.TR.-tavaratodistuksia.

> Valtuutetun viejän hakemuslomake 295s (pdf)
> Lomakkeen 295s liite (pdf) (maat joiden kanssa valtuutetun viejän menettely)
> Mallitäytetty Liite Alkuperälaskelma  295s (pdf)
> Mallitäytetty Valtuutetun viejän hakemus 295s (pdf)
> Täyttöohje 295s (pdf)
> Liite Alkuperälaskelma 295s (pdf)

> Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset viennissä (pdf)
> Etuuskohteluasiakirjojen hakeminen ja laatiminen (pdf)

Huom! Turkin tulliliittotuotteiden kaupassa käytettävä A.TR.-tavaratodistus ei ole alkuperätodistus vaan todistus tavaroiden tullioikeudellisesta asemasta. Sen antaminen edellyttää, että tavarat viedään vapaasta liikkeestä. EU:n ulkopuolelta tuodut tavarat tulee ensin tullata vapaaseen liikkeeseen, ennen kuin niille voidaan antaa A.TR.-tavaratodistus viennissä Turkkiin.