Katso myös

Luettelo viennin rekisteröidyistä asiakkaista
>> Rekisteröidyt vientiasiakkaat

Viennin rekisteröity asiakas

Rekisteröitymistä suositellaan kaikille viejille. Pakollista se on niille viejille, joilla on vähintään viisi vientilähetystä vuodessa.

Viennin rekisteröity asiakas on Tullin asiakas, jonka nimi ja osoite on tallennettu Tullin asiakasrekisteriin ja jolle on annettu vientiasiakkuuden jatko-osa (esim. T0001). Rekisteröitymisvelvoitteeseen eivät vaikuta yrityksen mahdolliset tuonnin ja passituksen rekisteröidyt asiakkuudet. Rekisteröityminen on ilmaista.

Useita omilla yritystunnuksillaan toimivia yrityksiä käsittävä konserni ei voi rekisteröityä kokonaisuutena. Jokaisen konsernin tytäryrityksen on rekisteröidyttävä erikseen riippumatta siitä, antavatko ne vienti-ilmoituksensa itse vai antaako esimerkiksi emoyhtiö kaikkien tytäryritystensä vienti-ilmoitukset keskitetysti.

Yrityksen on rekisteröitävä kaikki ne toimipisteensä, joista lähetetään vientilähetyksiä. Jokainen tällainen toimipiste saa oman viennin jatko-osansa, jonka avulla Tulli tunnistaa vientilähetyksen lähtöpaikan.

Muuhun jäsenvaltioon kuin Suomeen sijoittautunut yritys voi myös rekisteröityä Suomessa, jos sillä on suomalainen y-tunnus.

Yrityksen on ilmoitettava viennin jatko-osa vienti-ilmoituksessa. Jatko-osaa on käytettävä myös asiamiehen (huolintaliike) antamissa vienti-ilmoituksissa. Suomen tullin vientiasiakkaaksi rekisteröityneet yritykset ovat myös automaattisesti EORI-numeron haltijoita.

Hakuohjeet

 

1. Täytä rekisteröinti-ilmoituslomake.

>> Lomake 250s, ilmoittautuminen Tullin rekisteröidyksi vientiasiakkaaksi
>> Täyttöohje

Lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen

EDI-luvat(at)tulli.fi

tai postitse

Tulli
Sähköinen palvelukeskus lupahallinto
PL 386, 20101 Turku

Yhteystiedot löytyvät myös lomakkeesta.

2. Tulli vahvistaa rekisteröitymisen sähköpostitse tai kirjeitse. Tässä vahvistuksessa ilmoitetaan asiakkaan käyttöön tuleva vientiasiakkuuden jatko-osa, joka on ilmoitettava vienti-ilmoituksissa yritystunnuksen yhteydessä.