Usein kysyttyä nettiviennistä

3.5.2012

 

1.Tunnistautuminen

Yksityishenkilöt voivat tunnistautua omilla verkkopankkitunnisteillaan, jos heillä on verkkopankkisopimus oman pankkinsa kanssa. Yritykset tunnistautuvat Verohallinnosta saatavilla Katso-tunnisteilla.


Miten saan yritykselleni oikeanlaisen Katso-tunnisteen, jotta voin käyttää nettivienti-palvelua tunnistettuna käyttäjänä?
Yritykset kirjautuvat palveluun ns. Katso-tunnisteella (pääkäyttäjätunnus tai Katso-tunniste, johon on liitetty TULLI-Tulliselvitys roolin sisältämä valtuutus). Katso-tunnisteen saa maksutta verohallinnosta.


Jos yrityksessä tarvitaan tulliasiointia varten Katso-tunnukset pääkäyttäjän lisäksi useammille työntekijöille, oikeanlainen Katso-tunniste on muodostettu kun seuraavat asiat on tehty:
1. Yrityksen Katso-pääkäyttäjän on tehtävä toiselle henkilölle alitunniste.
2. Alitunnisteen saajan on korotettava saamansa tunnisteen vahvaksi Katso-tunnisteeksi. Samalla henkilö tulostaa itselleen salasanalistan.
3. Yrityksen Katso-pääkäyttäjä myöntää työntekijän vahvennettuun Katso-tunnisteeseen TULLI-Tulliselvitys -roolin sisältävän valtuutuksen.
4. Valtuutuksen saajan on vielä hyväksyttävä saamansa valtuutus kirjautumalla omilla tunnuksillaan Katso-hallintapalveluun ennen kuin tunnus on toimiva.


Nettivienti-palvelua voi käyttää myös ilman mitään tunnistautumista. Mikäli kuitenkin vientitapahtumia on useita, tunnistautumista suositellaan, sillä siitä on etua viejälle, mm. hakutoiminnot käytössä sekä ilmoitukseen liittyvät päätökset ja viestit tulevat omalle koneelle.


2. Toimintatapoihin liittyvät kysymykset


Tunnistautunut ilmoittaja:


Mistä tunnistautunut viejä tietää, että ilmoitus on hyväksytty ja voi odottaa luovutuspäätöstä ja viennin saateasiakirjaa (EAD) ilmoituksen etusivulle?


Tunnistautuneelle viejälle näytetään ilmoituksen lähetyssivulla ilmoituksen viitenumerot (nettiviite) sekä teksti ”Lähetetty ilmoitus on vastaanotettu Tullin vientijärjestelmään onnistuneesti”. Ilmoituksen pääsivulle tulee viesti ”Ilmoitus on luovutettu menettelyyn” ja linkit luovutuspäätökseen sekä EAD:hen.
Mikäli viejä on ilmoituksella ilmoittanut sähköpostiosoitteensa, lähetetään hänelle sähköpostiin tietoa nettivientiin tulleista viesteistä. Sähköpostiosoitteeseen ei lähetetä päätöksiä (luovutuspäätös, poistumisvahvistettu luovutuspäätös).

Miksi nettivientiin tulee ilmoituksen lähettämisen jälkeen viitenumerot ja ilmoitus, että ilmoitus on vastaanotettu Tullin vientijärjestelmään, mutta tietoa menettelyyn luovutuksesta ja päätöksistä ei tule ilmoituksen pääsivulle?


Mikäli ilmoituksen pääsivulle ei tule automaattisesti tietoa menettelyyn luovutuksesta, niin silloin lähetetty ilmoitus on Tullissa inhimillisessä käsittelyssä. Vietävään tavaraan voi liittyä vientirajoituksia, luvan esittämistä tai Tulli haluaa pyytää lisätietoja ilmoitukseen liittyen. Viejän tulee odottaa Tullin yhteydenottoa (lisäselvityspyyntö, virheilmoitus), jotta ilmoitus saadaan käsiteltyä loppuun ja viejä saa tulostettua luovutuspäätöksen ja saateasiakirjan (EAD) nettiviennistä.


Miksi nettivienti ei herjaa kaikista pakollisten tietojen puuttumisesta ennen ilmoituksen lähettämistä, vaan käyttäjälle tulee ilmoitus, että ilmoitus on vastaanotettu Tullissa ja sen jälkeen tulee hylkäys, koska pakollisia tietoja puuttuu?


Nettivienti suorittaa tietojen syöttämisvaiheessa tiettyjä kenttätarkistuksia (pakolliset kentät syötetty ennen seuraavalle sivulle siirtymistä), mutta tietojen muut tarkistukset tehdään ilmoituksen lähetyksen jälkeen Tullin vientijärjestelmässä.
Nettivienti käsittelee tietoja sivu kerrallaan ja osa tietojen pakollisuudesta riippuu jostain toisesta ilmoitetusta tiedosta, joka syötetään johonkin toiseen kohtaan nettiviennissä. Näiden tietojen riippuvuudet pystytään tarkistamaan vasta ilmoituksen lähetyksen jälkeen Tullin vientijärjestelmässä.


Tunnistautumaton ilmoittaja:


Mistä tunnistautumaton viejä tietää milloin vienti-ilmoitukseen liittyvä luovutuspäätös ja viennin saateasiakirja (EAD) ovat haettavissa Tullista?


Mikäli lähetetty vienti-ilmoitus on vastaanotettu Tullin vientijärjestelmään onnistuneesti, nettiviennissä ilmoituksen lähetyssivulla näytetään nettiviite (Ilmoituksen tunnus: NETT000012345).
Ilmoituksen pääsivulla näytetään tunnistautumattomalle ilmoittajalle viesti ”Ilmoitus on hyväksytty käsiteltäväksi”.
Tällöin ilmoitus on läpäissyt Tullin vientijärjestelmän tarkistukset ja voidaan luovuttaa tullissa vientimenettelyyn. Tulli tekee asiakirjatarkastuksen ja esitettyyn tavaraan mahdollisesti tavarantarkastuksen.


Jos ilmoituksessa on virheitä, Tullin vientijärjestelmä lähettää hylkäysilmoituksen käyttäjälle. Ilmoitusta pitää korjata virheiden osalta, jonka jälkeen ilmoitus lähetetään uudelleen Tullin vientijärjestelmään.


Mistä tullista tunnistautumaton viejä voi mennä hakemaan luovutuspäätöksen ja viennin saateasiakirjan (EAD)?


Asiakas voi hakea luovutuksen matkan varrella ensimmäisestä aukiolevasta Suomessa sijaitsevasta Tullista.


Mitä otan tulliin mukaan mennessäni hakemaan luovutusta?


Tavara ja tulli-ilmoituksella ilmoitettu kaupallinen liiteasiakirja (esimerkiksi kauppalasku tai proformalasku) ja muut mahdolliset asiakirjat on oltava mukana, kun vienti-ilmoitukselle haetaan menettelyyn luovutusta Tullista. Mikäli vietävään tavaraan liittyy lupia, kaikki lupaan liittyvät asiakirjat on myös esitettävä.

 

3. Ilmoituksen täyttöön liittyviä kysymyksiä


Mistä tietää, mitä tietoja mihinkin kenttään syötetään?


Ohje-ikkunasta löydät täytettävään kohtaan liittyvän pikaohjeen. Voit siirtää ohjeruudun haluamaasi paikkaan tarttumalla ohjeikkunan ylälaidasta hiirellä. Voit poistaa ohjeet näkyvistä ’piilota ohje’- valinnalla


Mitä tarkoittaa ’tallenna luonnoksena’ –painike?


Tunnistautuneelle käyttäjälle näytetään ’tallenna luonnoksena’ –painike, jolloin keskeneräisen ilmoituksen tiedot tallentuvat ja käyttäjä voi jatkaa ilmoituksen tietojen syöttämistä myöhemmin. Tallennuksen yhteydessä ilmoitus saa yksilöllisen NETT-alkuisen tunnistenumeron, jolla ilmoitus voidaan hakea myöhemmin käsittelyyn.


Milloin käytetään D-ilmoitusta?


Ilmoitus D tarkoittaa ennakolta annettua ilmoitusta. Tunnistautunut ilmoittaja voi antaa ilmoituksen etukäteen ilmoittamalla tavaran esittämisajankohdan, jolloin tavara on valmis luovutettavaksi vientimenettelyyn (ilmoitus annetaan maanantaina ja tavara on valmis luovutettavaksi keskiviikkona). Esittämisajankohdan täytyttyä Tullin vientijärjestelmä luovuttaa ilmoituksen vientimenettelyyn ja asiakas saa nettivientiin automaattisesti luovutuspäätöksen ja viennin saateasiakirjan (EAD).


Miksi kaikkia pakollisiksi tarkoitettuja tietoja ei ole merkitty tähdellä?


Osa tiedoista on ehdollisesti pakollisia, tiedon pakollisuus riippuu jostain toisesta syötettävästä tiedosta. Tämän vuoksi merkintöjä tietojen pakollisuudesta ei valitettavasti voi kaikkiin kohtiin laittaa.
Esimerkki: Jos kuljetusmuoto on 5 (postikuljetukset), kuljetusvälineen tunnusta ja kansallisuutta ei saa ilmoittaa.
Yleisimmin käytetyille kuljetusmuodoille 1 (merikuljetus), 3 (maantiekuljetus) ja 4 (lentokuljetus), kuljetusvälineen tunnukset ja kansallisuus on ilmoitettava.


Milloin ilmoitetaan poikkeava vientipäivä?


Poikkeava vientipäivä ilmoitetaan vain, mikäli kyseessä on ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti ja tulli-ilmoitus annetaan jälkikäteen tavaran jo poistuttua yhteisöstä.
Poikkeavaa vientipäivää käytetään myös silloin, kun tunnistautunut asiakas antaa ZPM-ilmoituksen (sähkö- ja putkiviennit).


Miten kolliluku ilmoitetaan, kun on yksi kolli (paketti) ja useita tavaraeriä (nimikkeitä)?


Ensimmäisellä tavaraerätiedolla ilmoitetaan kollimääräksi 1 + pakkauslaji sekä pakkausten merkit ja numerot ja toisella tavaraerällä kollimääräksi ilmoitetaan 0 + pakkauslaji sekä pakkausten merkit ja numerot ja kolmannella 0 + pakkauslaji sekä pakkausten merkit ja numerot jne.
Pakkauslajit ja pakkausten merkit ja numerot pitää olla jokaisella tavaraerällä täsmälleen samat, kirjoitusasua myöten.


Miten tulliselvitettävällä erällä ilmoitettava pakkausten kokonaismäärä lasketaan?


Pakkausten kokonaismäärä on tavaraerillä ilmoitettujen pakkausten lukumäärien tai kappalemäärien yhteenlaskettu määrä. Nettivienti näyttää Tulliselvitettävän erän tiedot –näytöllä  Pakkausten määränä aluksi 0 (nollan). Tietoa ei voi eikä tarvitsekaan muuttaa, sillä Nettivienti laskee määrän automaattisesti tavaraeriltä, mutta näyttää tiedon vasta, kun pakkaustiedot on annettu tavaraerille.


Mikä on tavaraerän lisäpaljous ja milloin se ilmoitetaan?


Tietyt tullinimikkeet vaativat nettopainon lisäksi lisäpaljouden ilmoittamisen, esim. tavaran kappalemäärä. Mikäli tullinimikkeeseen liittyy Taricin mukainen lisäpaljouden ilmoittaminen, nettivienti tuo painamalla ’ hae nimikkeen lisätiedot’-painiketta näkyville kentän, johon lisäpaljous syötetään. Nettivienti kertoo syötettävän kentän perässä, mikä lisäpaljousyksikkö kyseiselle nimikkeelle tulee ilmoittaa.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fi vie Taric-kysely-sivulle, josta voi etsiä tavaralle tullinimikkeen sekä tarkistaa, vaatiiko tullinimike lisäpaljouden ilmoittamista.


4. Oikaisu


Milloin vienti-ilmoitusta saa oikaista?


Mikäli asiakas havaitsee antamassaan vienti-ilmoituksella virheellistä tietoa sen jälkeen kun Tulli on luovuttanut ilmoituksella mainitut tavarat vientimenettelyyn.  Oikaisupyyntö voidaan esittää, tietyin edellytyksin myös tavaran EU:n tullialueelta poistumisen jälkeen. Tulli voi pyytää myös oikaisemaan vienti-ilmoituksen tietoja, esim. tavaran tarkastuksen jälkeen tai Tullin pyytämiin ulkomaankaupan tilastotietojen oikaisemiseen.


Milloin oikaisupyynnön voi tehdä?


Oikaisupyyntö on esitettävä välittömästi virheen havaitsemisen jälkeen ja viimeistään yhden vuoden kuluessa siitä hetkestä, kun Tulli on hyväksynyt oikaistavan vienti-ilmoituksen vastaanotetuksi.


Mitä tietoja ei saa oikaista?


- vientiasiakkaan osoitetietoja
- tullimenettelyä ei pääsääntöisesti oikaista
- taloudellisesti vaikuttavia tullimenettelyjä koskevia tietoja ei oikaista, jos vienti-ilmoituksen poistuminen on vahvistettu
- valmisteveron alaisten tuotteiden vienti-ilmoituksen kaikkia tietoja ei oikaista
- kuljetus- ja konttitietoja oikaistaan vain tietyissä tilanteissa
- poistumispaikkatietoa ei oikaista


Mistä löytyy lisätietoja oikaisusta?


>> viennin ELEX: asiakasohje 35


5. Vienti-ilmoituksen mitätöinti


Milloin vienti-ilmoitus mitätöidään?


Viejän tai tämän edustajan pyynnöstä vienti-ilmoituksen mitätöinti on sallittu, jos vientilähetyksen tavaroita ei viedä lainkaan pois EU:n alueelta tai sen pitäminen ilmoitetussa tullimenettelyssä ei ole enää aiheellista.


Mistä löytyy lisätietoja vienti-ilmoituksen mitätöinnistä?


>> viennin ELEX asiakasohje 35

 

6. Muut kysymykset


Mikä on postipaketti?


Katso postipaketin määritykset osoitteesta >> http://www.posti.fi/paketit/


>>http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/vienti/postipakettiviennit/


Miten postipakettivientien kanssa tulisi menetellä?


Tunnistautunut asiakas voi tulostaa luovutuspäätöksen ja viennin saateasiakirjan (EAD) itse ja liittää EAD:n postilähetyksen mukaan. Manner Suomesta poistuville erille poistumispaikaksi postivienneissä merkitään pääsääntöisesti Vantaan Postitullin koodi FI015301. Jos asiakas ei halua itse tehdä vienti-ilmoitusta postilähetyksestä, hän voi tehdä sopimuksen vientiselvityksen tekemisestä huolintaliikkeen kanssa.


Tunnistautumaton asiakas tekee vienti-ilmoituksen nettiviennissä ja saatuaan lähimmästä tullista luovutuksen, liittää viennin saateasiakirjan (EAD) lähetyksen mukaan. Posti toimittaa paketin ja viennin saateasiakirjan (EAD) Vantaan postitulliin, joka päättää viennin.

 

7. Nettiviennin varamenettely


Laajoissa nettiliittymän käyttökatkoissa on tiedote Nettiviennin etusivulla >Järjestelmätiedotteet
Varamenettelyasiakirjat (poikkeustilannelomakkeet) löytyvät:


http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/lomakkeet/poikkeustilannelomakkeet/index.jsp


Jos yksittäisellä Nettiviejällä ei Nettiliittymä toimi, niin Nettiviennin puhelinpalvelu 020 690 629 voi myöntää yksittäisen varamenettelyluvan.


Viejä täyttää ja allekirjoittaa poikkeustilannelomakkeen ja toimittaa sen ja liiteasiakirjat sekä tavaran Tulliin.


Lisätietoja varamenettelyistä  

 

http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/edi/ELEX/asiakasohjeet/index.jsp


Viennin varamenettely


ELEX-asiakasohje nro 37/2011

 

Mistä löydän yritykseni viennin rekisteröinti numeron?


>> Tullin rekisteröityneet vientiasiakkaat


Mistä löytyy lisää tietoa viennistä?


>> http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/vienti/
>> Vientiin liittyviä asiakasohjeita