Läs också

Sammandrag av Nuijamaas historia, på finska, pdf

Tullmuseet på Sveaborg

Tullmuseet ligger i kurtinen Hamilton-Polhem på Vargön i Sveaborg (Sveaborg B 20 D). Tullmuseet har en permanent tullhistorisk utställning samt en årlig temautställning.

Tullmuseets nya utställning ”Den mest hatade skatten? Tullen och import av bilar” presenterar bilförtullningens och bilbeskattningens historia med avstamp i den första bilen som importerades till Finland. Importbeskattningen av bilar blev redan i början av 1900-talet synnerligen komplicerad – och sådan har den genom årtiondena förblivit. År 1958 infördes en egen skatt för bilar och den uppbars av Tullen i samband med importen. Sedan dess har uppbärandet av den ständigt kontroversiella bilskatten hört till Tullens uppgifter. År 2017 överförs bilbeskattningen från Tullen till Skatteförvaltningen.

Utställningen visar också hur kreativt bilskatten har kringgåtts under årens lopp. Paketbilar, som var befriade från bilskatt, var populära på 1960-talet. Farmarbilar kunde också registreras som paketbilar om deras bakfönster var täckta på sidan och om de hade tillfälliga säten. Bilskatt uppbärs inte på reservdelar vilket lett till att bilar har införts i delar och satts samman i Finland.

På utställningen visas också föremål från Nystads bilmuseums och Mobilias samlingar.

Det är fritt inträde till Tullmuseet.

Öppet:Tullmuseet är öppet för allmänheten 17.5.–31.8.2016 ti–sö kl. 12.30–17.30.
Kontaktuppgifter: tullimuseo(at)tulli.fi, tfn 040 332 2774 eller 040 332 697
Karta: Museets läge på Vargön i Sveaborg
Video: Så här kommer du till Tullmuseet

Under vintern är Tullmuseet endast öppet på beställning.
Tullmuseet är bl.a. ett populärt utflyktsmål för skolgrupper.Mera information

De europeiska tullmuseerna har en internationell förening (IACM) »
http://www.customsmuseums.org
Sveaborgs karta (Sveaborgs förvaltningsnämnd) »
http://frantic.s3.amazonaws.com
Tullmuseet medverkar i samarbetet vid det maritima centret Forum Marinum i Åbo »
http://www.forum-marinum.fi
Sveaborgsfärjans tidtabell (HSL) »
http://aikataulut.reittiopas.fi