År 2011, 001/010/11 - 228/010/11

230/010/11  Minimiaccis på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt beskattningsvärden för andra tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel »
229/010/11  Ändringar i brukstariffen (THB II) »
228/010/11  Autonoma tullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter »
227/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
226/010/11  Ändringar i lagstiftningen om energibeskattning »
225/010/11  Lag om ändring av 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen – skatteåterbäring för energiintensiva företag »
224/010/11  Ändringar i brukstariffen (THB II) »
222/010/11  Omräkningskurser för valuta i januari 2012 »
221/010/11  Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som ska träda i kraft 1.1.2013 »
220/010/11  Tullkvot – undantag från ursprungsreglerna för tonfiskfiléer från Kenya »
219/010/11  Antidumpningsåtgärder »
218/010/11  Ändringar i lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker »
217/010/11  Ändringar i lagen om tobaksaccis »
216/010/11  Antidumpningsåtgärder »
215/010/11  Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen »
214/010/11  Lag om ändring av fordonsskattelagen »
213/010/11  Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i december 2011 »
212/010/11  Antisubventions- och antidumpningsåtgärder; återbetalning av tullar på vissa minikompressorer »
211/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
210/010/11  Ändringar i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker »
209/010/11  GSP+-länderna fr.o.m. 1.1.2012; Kap Verde »
208/010/11  Mervärdesskattesatsen för tidningar och tidskrifter som prenumereras på i minst en månad stiger från 0 procent till 9 procent 1.1.2012 »
207/010/11  Antidumpningsåtgärder »
206/010/11  Farledsavgiftens priser per enhet och maximibelopp per fartygsanlöp stiger 1.1.2012 »
205/010/11  Ändringar i Brukstariffen (THB II) »
204/010/11  Ändring till omräkningskurser i december 2011 »
203/010/11  Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen »
202/010/11  Nomenklatursändringarnas inverkan på bindande klassificeringsbesked »
201/010/11  Fortsatt giltighetstid för Tullstyrelsens beslut om godkänd mottagare vid transitering per järnväg (TMD 211/010/10) »
200/010/11  Kodifierade tillämpningsförordningar för tullfrihetsförordning (EG) nr 1186/2009 »
199/010/11  Antidumpnings- och utjämningsåtgärder »
198/010/11  Tullstyrelsens beslut om uppgifter som ska anges i T-transiteringsdeklarationen »
197/010/11  Omräkningskurser för valuta i december 2011 »
196/010/11  Ändringar i brukstariffen (THB II) »
195/010/11  Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenklaturen »
194/010/11  Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen »
193/010/11  GSP- ursprungsregler; rättelse »
192/010/11  Kostnader för inlämnande av summarisk införseldeklaration – fastställande av tullvärde »
191/010/11  Finlands Banks meddelande om referensränta 775/2011 »
190/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder (Ändrad version) »
189/010/11  Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom. bilskattelagen »
188/010/11  Antidumpningsåtgärder »
187/010/11  Ny förordning om skrot av järn, stål och aluminium »
186/010/11  Importrestriktion för skinn och skinnvaror av vissa vilda djurarter »
185/010/11  Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i november 2011 »
184/010/11  Ändringar till omräkningskurser i november 2011 »
183/010/11  EDI-deklaranters tillstånd till självarkivering upphör att gälla »
182/010/11  Tullstyrelsens beslut om exportörers/deklaranters självarkivering vid elektronisk tulldeklarering »
181/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
180/010/11  Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna för vissa produkter med ursprung i Sydkorea »
178/010/11  Övergångstiden för avgående trafik går ut i vissa fall som avses i lagstiftningen om säkerhetsreformen »
177/010/11  Kombinerade nomenklaturen (KN) 2012 »
176/010/11  Antidumpningsåtgärder »
175/010/11  Ändringar i brukstariffen »
174/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
173/010/11  Omräkningskurser för valuta i november 2011 »
171/010/11  Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i oktober 2011 »
170/010/11  Angivande av föregående förfarande i transiteringsdeklaration »
169/010/11  Antidumpningsåtgärder »
168/010/11  Upphävd förordning om ursprungsbevis för textil- och beklädnadsprodukter »
167/010/11  Ändringar till omräkningskurser i oktober 2011 »
166/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
165/010/11  Angivande av export eller återexport vid transitering »
164/010/11  Antidumpningsåtgärder »
163/010/11  Klassificering av kosttillskott i gelatinkapslar »
162/010/11  Rättelse till cirkulär nr 140/010/2011 "Omräkningskurser för valuta i september 2011" »
161/010/11  Ändringar i Brukstariffen (THB II) »
159/010/11  Omräkningskurser för valuta i oktober 2011 »
158/010/11  Ändringar till omräkningskurser i september 2011 »
157/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
156/010/11  Handläggning av transiteringsdokument vid fartygs ankomst till hamn i Finland »
155/010/11  Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i september 2011 »
154/010/11  Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen »
153/010/11  Antidumpningsåtgärder »
152/010/11  Ändringar till omräkningskurser i september 2011 »
151/010/11  Uppgifter för statistik till Europeiska kommissionen om tobaksprodukter som frisläppts för konsumtion »
150/010/11  Antidumpnings- och utjämningsåtgärder »
149/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
148/010/11  Ändringar till omräkningskurser i september 2011 »
146/010/11  Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen »
145/010/11  Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen »
144/010/11  Antidumpningsåtgärder som kommer att avslutas »
143/010/11  Ändring till omräkningskurser i september 2011 »
142/010/11  Antidumpningsåtgärder som avslutats eller kommer att avslutas »
141/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
140/010/11  Omräkningskurser för valuta i september 2011 »
139/010/11  Ändringar till omräkningskurser i augusti 2011 »
138/010/11  Ändringar i brukstariffen (THB II) »
137/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
136/010/11  Antidumpningsåtgärder »
135/010/11  Identifieringsåtgärder vid godkända avsändares T-transiteringar, omlastningsförfarande vid interna transiteringar i Finland samt tidsfrister för uppvisande av T- och TIR-transiteringar »
134/010/11  Ändringar till omräkningskurser i augusti 2011 »
133/010/11  Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen »
132/010/11  Angivande av fakturavaluta i exportdeklarationer från 1.1.2012 »
131/010/11  Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen »
130/010/11  Antidumpnings- och utjämningsåtgärder »
129/010/11  Ökning av tullkvoten för vin med ursprung i Moldavien »
128/010/11  Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i augusti 2011 »
127/010/11  Ändring till omräkningskurser i augusti 2011 »
126/010/11  Ursprung som berättigar till förmånsbehandling; Kumulationsområde med länderna i Västra Balkan »
125/010/11  Autonoma tullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter »
124/010/11  Ändring till omräkningskurser i augusti 2011 »
123/010/11  Nya antidumpningsåtgärder »
122/010/11  Antidumpningsåtgärder »
121/010/11  Ändringar i Brukstariffen (THB II) »
120/010/11  Ändring till omräkningskurser i juli 2011 »
119/010/11  Omräkningskurser för valuta i augusti 2011 »
118/010/11  Antidumpningsåtgärder »
117/010/11  Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juli 2011 »
116/010/11  Ändring till omräkningskurser i juli 2011 »
115/010/11  Antidumpningsåtgärder »
114/010/11  Ändringar i Brukstariffen (THB II) »
113/010/11  Ändringar i Brukstariffen (THB II) »
112/010/11  Tullsuspensioner 1.7.2011 »
111/010/11  Preliminär antidumpningstull vid import av kinesiska rör av rostfritt stål »
110/010/11  Antidumpningsåtgärder »
109/010/11  Tullkvoter - undantag från ursprungsreglerna för vissa produkter av tonfisk med ursprung i Mauritius, Seychellerna och Madagaskar »
108/010/11  Tullförmåner för Moldavien; förlängning till 31.12.2015 »
107/010/11  Frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea börjar tillämpas 1.7.2011 »
106/010/11  Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenkaturen »
105/010/11  Ändringar i brukstariffen (THB II) »
104/010/11  Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen »
103/010/11  Omräkningskurser för valuta i juli 2011 »
101/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
100/010/11  Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i juni 2011 »
099/010/11  Ändring till omräkningskurser i juni 2011 »
098/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder, rättelse till TMD 92/010/11 »
097/010/11  Tullstyrelsens beslut om deklaranters självarkivering vid importdeklarering på Internet »
096/010/11  Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen »
095/010/11  Tullbefrielse för vissa monitorer »
094/010/11  Ingripande i felaktig verksamhet »
093/010/11  Antidumpningsåtgärder som kommer att upphöra »
092/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
091/010/11  Tullstyrelsens beslut om elektroniska transiteringsdeklarationer »
090/010/11  Gemenskapens allmänna preferenssystem (GSP); fortsatt giltighetstid för förordningen »
089/010/11  Ändringar i brukstariffen (THB II) »
088/010/11  Antidumpningsåtgärder »
087/010/11  Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som ska träda i kraft 1.7.2012 »
086/010/11  Kommissionens förordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen »
085/010/11  Uppdelning av exportparti i delsändningar i Finland »
084/010/11  Solvens hos AEO-aktörer och innehavare av tillstånd till förenklingar »
083/010/11  Omräkningskurser för valuta i juni 2011 »
082/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
081/010/11  Ifyllningsanvisning för TIR-carnetdokument »
080/010/11  Återkallande av transitering när föregående förfarande har varit export »
079/010/11  Antidumpnings- och utjämningsåtgärder »
078/010/11  Frihandelsavtal mellan EU och Republiken Korea »
077/010/11  Antidumpnings- och utjämningsåtgärder »
076/010/11  Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i maj 2011 »
075/010/11  Antidumpningsåtgärder »
074/010/11  Restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien »
073/010/11  Kommissionens förordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen »
072/010/11  Nya regler för beräkning av generell säkerhet »
071/010/11  Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna för vissa fiskeriprodukter med ursprung i Kap Verde »
070/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
069/010/11  EES-avtalet, ursprungsreglerna, HS-ändringarna 2007 »
068/010/11  Export som föregående förfarande för T- och TIR-transitering »
067/010/11  Reservförfarande vid export »
066/010/11  Det minsta momsbelopp som uppbärs vid varuimport sjunker till 5 euro 1.1.2013 »
065/010/11  Tullkvoter för fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina »
064/010/11  Kommissionens förordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen »
063/010/11  Slutgiltig utjämningstull vid import av indiska stänger av rostfritt stål »
061/010/11  Ändringar i Brukstariffen (THB II) »
060/010/11  Antidumpnings- och utjämningsåtgärder »
059/010/11  Omräkningskurser för valuta i maj 2011 »
058/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
057/010/11  Tullkvoter för viner med ursprung i Bosnien och Hercegovina »
056/010/11  Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i april 2011 »
055/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
054/010/11  Ändring till omräkningskurser i april 2011 »
053/010/11  Tullstyrelsens beslut om att övergångstiden (s.k. grace period) går ut i vissa fall som avses i lagstiftningen om säkerhetsreformen »
052/010/11  Tilläggstullar på vissa varor med ursprung i USA »
051/010/11  Antidumpnings- och utjämningsåtgärder »
050/010/11  Kommissionens förordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen »
049/010/11  Bosnien och Hercegovina med i ATA-konventionen 18.4.2011 »
048/010/11  Ändringar i Brukstariffen (THB II) »
047/010/11  Restriktiva åtgärder till följd av situationen i Libyen »
046/010/11  Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av volframkarbid med ursprung i Folkrepubliken Kina »
045/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
044/010/11  Ändring till omräkningskurser i mars 2011 »
043/010/11  Omräkningskurser för valuta i april 2011 »
042/010/11  Restriktiva åtgärder mot Iran »
041/010/11  Preliminär antidumpningstull vid import av kinesiska keramiska plattor »
040/010/11  Ändring till omräkningskurser i mars 2011 »
038/010/11  Antidumpningsåtgärder »
037/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
036/010/11  Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i mars 2011 »
035/010/11  Tullkvoter för fiskeriprodukter med ursprung i Norge »
034/010/11  Frihandelsavtal mellan EU och Republiken Korea »
033/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
032/010/11  Antidumpnings- och utjämningsåtgärder »
031/010/11  Användning av transitering vid transport av gemenskapsvaror som hänförts till exportförfarandet »
030/010/11  Tullkvoter för fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Island »
029/020/11  Undantag från ursprungsreglerna - tullkvoter; Saint Pierre och Miquelon »
028/010/11  Ändringar i Brukstariffen »
027/010/11  Antidumpningsåtgärder »
026/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
025/010/11  Tullkvoter för viner med ursprung i Republiken Serbien »
024/010/11  GSP-ursprungsreglerna; regional kumulation; Mercosur fr.o.m. 1.1.2011 »
023/010/11  Antidumpnings- och utjämningsåtgärder »
022/010/11  Ändring av utfartstullkontor i exportdeklaration »
021/010/11  Omräkningskurser för valuta i mars 2011 »
020/010/11  Antidumpningsåtgärder »
019/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
018/010/11  Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenkaturen »
017/010/11  Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i februari 2011 »
016/010/11  Kommissionens förordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen »
015/010/11  Ändringar till omräkningskurser i februari 2011 »
014/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
013/010/11  Antidumpnings- och skyddsåtgärder »
012/010/11  Tullkvot – Undantag från ursprungsreglerna – Nederländska Antillerna; sockerprodukter »
010/010/11  Exportdeklarering av fraktförsändelser som omfattas av diplomatiskt skydd »
009/010/11  Antidumpnings- och utjämningsåtgärder »
008/010/11  Ändringar i brukstariffen (THB II) »
007/010/11  Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i januari 2011 »
006/010/11  Omräkningskurser för valuta i februari 2011 »
005/010/11  Ändring till omräkningskurser i januari 2011 »
004/010/11  Autonoma tullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter »
003/010/11  Tullkvot för vatten och andra drycker från Norge »
002/010/11  Ändringar i förteckningen över registrerade kunder »
001/010/11  Kommissionens förordning om ändring av vissa förordningar rörande klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen »