Statistikdatabasen Uljas

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas http://uljas.tulli.fi

Årspublikationen över utrikeshandeln

Årspublikationen CD-ROM "Utrikeshandel med varor 2014"

Publikationen kan beställas från Tullens statistikavdelning  

Statistikföring av utrikeshandeln

Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen samt handeln mellan Finland och tredje länder. Tullen sammanställer statistik om värdet av utrikeshandeln med varor samt om utrikeshandelns transporter och gränstrafik.

Vanliga frågor gällande utrikeshandelsstatistik >>

Statistik >>

Publiceringar

07.10.2016  Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Augusti 2016 »
30.09.2016  Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, Juli 2016 »
07.09.2016  Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Juli 2016 »
31.08.2016  Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, Juni 2016 »
08.08.2016  Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Juni 2016 »

Senaste meddelanden

15.09.2016  Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2015 »
25.05.2016  Utrikeshandel 2015 - Fickstatistik »
31.03.2016  Meddelande: Fel har upptäckts i indexserierna för utrikeshandel 2010=100 i CPA1- och CPA2-klasserna »
24.03.2016  Årspublicering (detaljerade uppgifter): Exportvolymen minskade 4,7 procent år 2015 »
08.02.2016  Årspublicering (preliminära uppgifter): Värdet på exporten sjönk år 2015 med fyra procent »

Senaste uppdateringar

19.10.2016 Publiceringstidtabell »
17.10.2016 Trafikmängden vid gränsen år 2016 (xls) »
30.09.2016 Indexen »
30.09.2016 Länderstatistik »
30.09.2016 Varustatistik »