Statistikdatabasen Uljas

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas http://uljas.tulli.fi

Årspublikationen över utrikeshandeln

Årspublikationen CD-ROM "Utrikeshandel med varor 2014"

Publikationen kan beställas från Tullens statistikavdelning  

Statistikföring av utrikeshandeln

Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen samt handeln mellan Finland och tredje länder. Tullen sammanställer statistik om värdet av utrikeshandeln med varor samt om utrikeshandelns transporter och gränstrafik.

Vanliga frågor gällande utrikeshandelsstatistik >>

Statistik >>

Publiceringar

08.08.2016  Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Juni 2016 »
29.07.2016  Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, Maj 2016 »
08.07.2016  Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Maj 2016 »
30.06.2016  Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, April 2016 »
07.06.2016  Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, April 2016 »

Senaste meddelanden

25.05.2016  Utrikeshandel 2015 - Fickstatistik »
31.03.2016  Meddelande: Fel har upptäckts i indexserierna för utrikeshandel 2010=100 i CPA1- och CPA2-klasserna »
24.03.2016  Årspublicering (detaljerade uppgifter): Exportvolymen minskade 4,7 procent år 2015 »
08.02.2016  Årspublicering (preliminära uppgifter): Värdet på exporten sjönk år 2015 med fyra procent »
30.11.2015  Årspublikationen Utrikeshandel med varor 2014 har publicerats »

Senaste uppdateringar

26.08.2016 Publiceringstidtabell »
12.08.2016 Trafikmängden vid gränsen år 2016 (xls) »
29.07.2016 Indexen »
29.07.2016 Länderstatistik »
29.07.2016 Varustatistik »