Statistikdatabasen Uljas

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas http://uljas.tulli.fi

Årspublikationen över utrikeshandeln

Årspublikationen CD-ROM "Utrikeshandel med varor 2014"

Publikationen kan beställas från Tullens statistikavdelning  

Statistikföring av utrikeshandeln

Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen samt handeln mellan Finland och tredje länder. Tullen sammanställer statistik om värdet av utrikeshandeln med varor samt om utrikeshandelns transporter och gränstrafik.

Vanliga frågor gällande utrikeshandelsstatistik >>

Statistik >>

Publiceringar

09.05.2016  Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Mars 2016 »
29.04.2016  Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, Februari 2016 »
07.04.2016  Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Februari 2016 »
31.03.2016  Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, Januari 2016 »
09.03.2016  Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Januari 2016 »

Senaste meddelanden

31.03.2016  Meddelande: Fel har upptäckts i indexserierna för utrikeshandel 2010=100 i CPA1- och CPA2-klasserna »
24.03.2016  Årspublicering (detaljerade uppgifter): Exportvolymen minskade 4,7 procent år 2015 »
08.02.2016  Årspublicering (preliminära uppgifter): Värdet på exporten sjönk år 2015 med fyra procent »
30.11.2015  Årspublikationen Utrikeshandel med varor 2014 har publicerats »
11.09.2015  Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2014 »

Senaste uppdateringar

19.05.2016 Publiceringstidtabell »
19.05.2016 Kvantitetsenheter »
03.05.2016 Kvalitetsdeklaration: Månadspublikation över utrikeshandel med varor från och med 2016 »
29.04.2016 Indexen »
29.04.2016 Länderstatistik »