Kundrådgivning

Tullen erbjuder avgiftsfri kundrådgivning till alla företag som är intresserade av AEO-status innan företaget lämnar in sin AEO-ansökan. Begäran om rådgivning kan skickas till AEO-kontoret till adressen aeo(at)tulli.fi.

AEO-kundanvisningar

Kundanvisningar

Authorised Economic Operator - ett globalt projekt vars mål är att främja säkerheten i de internationella leveranskedjorna.

AEO-aktör

En AEO-aktör är ett företag som fått Tullens säkerhetscertifikat för sina förtullnings- och logistikfunktioner och därför är berättigad till förmåner i hela EU-området.

Vem kan ansöka om AEO-status?

Som AEO-sökande godkänns företag

  • som är etablerade i gemenskapen (med undantag av flygbolag och rederier), och
  • vars verksamhet omfattas av tullagstiftningen, t.ex. i och med att företaget hanterar varor som är under tullövervakning eller uppgifter eller dokument om dem.

Syftet med AEO-projektet är att så många som möjligt av aktörerna i den internationella leveranskedjan ansöker om AEO-status.Typiska AEO-aktörer inom EU är t.ex. tillverkare, exportörer, speditionsfirmor, lagerhållare, tullombud, transportfirmor och importörer.

Uppdaterad information om Finlands och EU:s AEO-aktörer finns i kommissionens AEO-system.

Vad för nytta har ett finländskt företag av att bli AEO-aktör?

En AEO-aktör drar nytta av

  • att vissa tillstånd som Tullen utfärdar beviljas snabbare i alla EU-länder
  • lättnader vad gäller kontroller vid tullbevakning inom hela EU-området
  • expertisen som erbjuds av Tullens säkerhetsbedömare under processens gång
  • en förbättrad säkerhet i leveranskedjan
  • ett anseende som pålitlig aktör
  • förmåner på ett globalt plan i framtiden då EU uppnår sitt mål att få AEO-statusen ömsesidigt erkänd med bl.a. USA och Kina.

AEO-certifikatet är inte en förutsättning för handel som överskrider EU:s gränser, men det kommer under projektets gång att göra varuflödena smidigare allteftersom WCO-medlemmarna sätter igång sina AEO-program och EU och tredje länder kommer överens om att ömsesidigt erkänna statusen.

Ändringar gällande AEO-aktörer

Ändringar gällande AEO-aktörer meddelas till Tullen med en elektronisk blankett:
>> AEO-blanketter

AEO är ett betydande internationellt projekt

AEO-statusen har fastställts inom den s.k. normramen, SAFE (= Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade), som Världstullorganisationen WCO utarbetade år 2005 för att trygga och underlätta världshandeln. Statusen presenterades i gemenskapens tullagstiftning samma år, och de första AEO-certifikaten beviljades våren 2008.
Största delen av organisationens 170 medlemsstater har godkänt begreppet och ska inleda sina egna AEO-program i framtiden.