Tullens riksomfattande servicenummer

Finska tullen
   

Växel

Må - fr 8-16.15

tfn 0295 5200

PB 512, 00101 Helsingfors
(Semaforbron 12, 00520 Helsingfors) 
På denna adress hanteras inte tulldeklarationer eller postpaket.

förnamn.efternamn(at)tulli.fi

Registratorskontor

Kundbetjäning och kassa har öppet kl. 9 - 15, ons. kl. 9 - 16.15.

Handlingar kan lämnas i postlådan under tjänstetid kl. 8 - 16.15 och de registreras då som inkomna på inlämningsdagen.

Handlingar som kräver kvittering bör lämnas in kl. 9 - 15.

tfn 0295 527 000

Registratorskontoret hanterar inte tulldeklarationer eller postpaket.

 

Semaforbron 12, 00520 Helsingfors

kirjaamo(at)tulli.fi (registratorskontoret)
Köranvisningar och parkering

Tullrådgivning
   

Privatkunder

Må - fr 8-16

tfn 0295 5201

Fråga tullrådgivningen

Företagskunder

Må - fr 8-16

tfn 0295 5202
Fråga tullrådgivningen

Bilskatterådgivning

Må - fr 8-16

tfn 0295 5203
Fråga tullrådgivningen

Närmare kontaktuppgifter

Anvisningar och meddelanden gällande moms på bilskatt

Tull- och skattedeklarering
 

Tulldeklarering, privatkunder
Må - fr 8-18

 

tfn  0295 5206

Hur sköter jag tullklareringen? Vilka uppgifter behöver jag?
Var hittar jag varukoden? Se vilka varukoder webbimporttjänsten känner igen
Har du några frågor angående användningen av webbimporttjänsten?
Var hittar jag anvisningar om webbimporttjänsten?

Se svaren på de vanligaste frågorna

Tullkontor där postpaket kan förtullas?

Tulldeklarering, företagskunder
Må - sö 24 h
tfn 0295 5207 Närmare kontaktuppgifter
Tekniskt stöd för meddelandedeklarering, företagskunder
Må - fr 7 - 17 (jour 24 h)
tfn 0295 521 001 Närmare kontaktuppgifter
Konsumentskydd
Må - fr 8 - 16
tfn 0295 52 336 Närmare kontaktuppgifter
Bilskatteärenden som är under handläggning
Må - fr 9-15
tfn 0295 52 340 Närmare kontaktuppgifter
Deklarering av punktskatt
Må - fr 9-15
tfn 0295 52 332 Närmare kontaktuppgifter
Riksomfattande sjötrafikcentral
Sjöfartsavgifter
tfn 040 332 4049 PortNet: tfn 040 332 4097
Tillstånd: tfn 040 332 4253
meke(at)tulli.fi
Övrig rådgivning
   
Tullförfarandespecifik företagsrådgivning
Må - fr 8-16
tfn 0295 5202 Närmare kontaktuppgifter
Punktskatterådgivning för företag
Må - fr 9-15
tfn 0295 52 321

 

Närmare kontaktuppgifter


Valmöjligheter på servicenumret:
1) Tillstånd inom punktbeskattning
2) Energi-och avfallsskatter:
flytande bränslen, elström, naturgas, stenkol, tallolja, bränntorv, smörjoljor och avfall
3) Övriga punktskatter: alkohol, tobaksprodukter, sötsaker, glass, läskedrycker och dryckesförpackningar

Tullens tillståndscentral
Må - fr 8-16
tfn 0295 5200 (växel)  
Kreditkundsansökningar och säkerheter  

Inlämnande av ansökan: Närmare kontaktuppgifter

Rådgivning gällande ifyllande av ansökan: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Betalningsrörelse och indrivning
Må - fr 9-16
tfn 0295 52 331

Valmöjligheter på servicenumret:
1) Fakturering och periodspecifikationer: Förfrågningar om periodspecifikationer och betalningar
2) Indrivning och betalningsarrangemang: Betalningsuppmaningar, betalningsarrangemang och andra ärenden gällande indrivning av fordran

Närmare kontaktuppgifter

Ålands skattegränsärenden
Må - fr 8-16
tfn 0295 52 333  
Intrastat
Må - fr 9-15
tfn 0295 52 334 intrastat(at)tulli.fi
Se svaren på de vanligaste frågorna

Statistikservice

Må - fr 9-15

tfn 0295 52 335 Förfrågningar och beställningar
Se svaren på de vanligaste frågorna
statistik(at)tulli.fi
Tullaboratoriet tfn 295 5200 (växel)

PB 512, 00101 Helsingfors

Närmare kontaktuppgifter

Tipstelefon tfn 0800 1 4600 Närmare uppgifter
Avgiftsfri vid samtal inom Finland.
Mediekontakt
   
Medietjänsten
Må - fr 8-16
tfn 0295 527 150 viestinta(at)tulli.fi

Förfrågningar från medier gällande utrikeshandelsstatistik

Må - fr 8-15

tfn 0295 52 335 statistik(at)tulli.fi

Kommunikationsdirektör 
Mika Parkkonen 

Kommunikationschef
Piia Kaijanto

tfn 040 332 8893

 

tfn 040 332 8430

mika.parkkonen(at)tulli.fi

 

piia.kaijanto(at)tulli.fi

Tipstelefon
   
Tipstelefon tfn 0800 1 4600 Närmare uppgifter
Avgiftsfri vid samtal inom Finland.

Samtalspriser till Tullens nummer

Tullkontorens kundservice (pdf)

Verksamhetsställen som tar emot kontantbetalningar av Skatteförvaltningens, Trafis och Tullens skatter och avgifter