Kan sökas på förhand

Bilskatteåterbäring eller skattelättnad till en invalid kan sökas redan på förhand, innan bilen skaffas eller registreras.

Bilskatteåterbäring till invalider

En invalid kan få bilskatteåterbäring för sin bil, om bilen är avsedd för hans eller hennes eget bruk och registreras i Finland för första gången.

Återbäring ska sökas inom sex månader från den dag då bilen registrerats i invalidens namn. Den kan också sökas innan bilen skaffas eller registreras.

För närmare uppgifter om praktiska förfaranden, bilagorna till ansökan, förutsättningarna för återbäring osv. se anvisningen Bilskatteåterbäring till invalider.

Ansökan

Skicka den skriftliga ansökan om bilskatteåterbäring till

Tullen
Bilbeskattning Hangö
10900 Hangö

Skattelättnad

Om invaliditeten inte är sådan som avses i punkt 1, 2 eller 3 i kundanvisningen ”Bilskatteåterbäring till invalider”, kan bilskatt i vissa fall återbäras på grund av invaliditet även i form av skattelättnad.  I ansökan ska anges att ansökan baserar sig på 50 § i bilskattelagen.

Tullstyrelsen kan efter eget omdöme av särskilt vägande skäl återbetala skatten helt eller delvis.

Vid behandlingen av ansökan fästs uppmärksamhet bl.a. vid

  • Arten av invalidens skada som hindrar hans eller hennes rörelseförmåga
  • Behovet av en bil
  • Familjens ekonomiska och sociala ställning

Även skattelättnad kan sökas på förhand.

För närmare uppgifter om praktiska förfaranden, bilagorna till ansökan, förutsättningarna för återbäring osv. se anvisningen Bilskatteåterbäring till invalider.

Ansökan

Skicka den fritt formulerade ansökan om skattelättnad till

Tullen
Bilbeskattning
Styrnng och utveckling
PB 512
00101 HelsingforsMera information

Bilskatteåterbäring till invalider (pdf) »

tulli.fi - de populäraste sidorna