Elektroniska tjänster för bilbeskattning

Anmälan om ibruktagande
- Fordon som kommer att registreras i Finland
- EES-fordon, högst 14 dagar

Bilskattedeklaration

MAHTI-prissystemet
- Sökning av prisuppgifter
- Internetförfrågan om beskattningsuppgifter

Tullen antecknar 50 och 51 § i fordonstrafikregistret fr.o.m. 16.6.2014

Tullen börjar anteckna bilskattelagens paragrafer 50 och 51 i fordonstrafikregistret fr.o.m. den 16 juni 2014. Tullen antecknar paragraferna om nedsättning och återbetalning retroaktivt först när bilskatt återbetalas. Besiktningskontoren och försäkringsbolagen får dock även i fortsättningen på kunders begäran radera dessa paragrafer. Anteckningen är avgiftsfri för kunden. Kunden kan begära att få en avgiftsbelagd utskrift av ett nytt registreringsbevis antingen elektroniskt eller vid besiktningskontoret.

Läs mera >> Tullens kundanvisning om bilbeskattning nr 1 Bilskatteåterbäring till invalider (pdf)

Kan sökas på förhand

Bilskatteåterbäring eller skattelättnad till en invalid kan sökas redan på förhand, innan bilen skaffas eller registreras.

Bilskatteåterbäring till invalider

En invalid kan få bilskatteåterbäring för sin bil, om bilen är avsedd för hans eller hennes eget bruk och registreras i Finland för första gången.

Återbäring ska sökas inom sex månader från den dag då bilen registrerats i invalidens namn. Den kan också sökas innan bilen skaffas eller registreras.

För närmare uppgifter om praktiska förfaranden, bilagorna till ansökan, förutsättningarna för återbäring osv. se anvisningen Bilskatteåterbäring till invalider.

Ansökan

Skicka den skriftliga ansökan om bilskatteåterbäring till

Tullen
Bilbeskattning Hangö
10900 Hangö

Skattelättnad

Om invaliditeten inte är sådan som avses i punkt 1, 2 eller 3 i kundanvisningen ”Bilskatteåterbäring till invalider”, kan bilskatt i vissa fall återbäras på grund av invaliditet även i form av skattelättnad.  I ansökan ska anges att ansökan baserar sig på 50 § i bilskattelagen.

Tullstyrelsen kan efter eget omdöme av särskilt vägande skäl återbetala skatten helt eller delvis.

Vid behandlingen av ansökan fästs uppmärksamhet bl.a. vid

  • Arten av invalidens skada som hindrar hans eller hennes rörelseförmåga
  • Behovet av en bil
  • Familjens ekonomiska och sociala ställning

Även skattelättnad kan sökas på förhand.

För närmare uppgifter om praktiska förfaranden, bilagorna till ansökan, förutsättningarna för återbäring osv. se anvisningen Bilskatteåterbäring till invalider.

Ansökan

Skicka den fritt formulerade ansökan om skattelättnad till

Tullen
Bilbeskattning
Styrnng och utveckling
PB 512
00101 HelsingforsMera information

Bilskatteåterbäring till invalider (pdf) »