Handläggningstiden för begäran om omprövning

Tullen handlägger som bäst begäranden om omprövning som har ankommit under september och oktober 2015.

Vi informerar även i fortsättningen om handläggningstiderna och om eventuella ändringar på vår webbplats. (23.8.2016)

Läs mer i avsnittet om ändringssökande >>

   
 

Bilbeskattningen flyttas till Skatteförvaltningen fr.o.m. den 1 januari 2017.

 

>> Läs mera

   

Elektroniska tjänster för bilbeskattning

  Anmälan om ibruktagande
  Bilskattedeklaration
 MAHTI-prissystemet

Ändring av bilskattelagen 1.1.2016

Bilskatten för bilar med små och medelstora utsläpp sänks stegvis under åren 2016–2019. Beskattningen av begagnade importfordon ändras så att den skatt som tas ut för dessa fordon är högst det minsta belopp som återstår i värdet på ett sådant i Finland redan registrerat fordon som kan betraktas som likadant. Så säkerställs att begagnade importfordon aldrig diskrimineras i skattehänseende. Läs mera >>

Beskattningen av fordon som beskattats som begagnade kan på begäran omprövas så att den stämmer överens med den nya lagen, om beskattningen verkställts den 1 januari 2012 eller därefter. Tidsfristen för begäran om omprövning är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes, dock åtminstone till och med den 31 december 2016. Således kan ändring av skattesatsen sökas fram till den 31 december 2016 i ett beskattningsbeslut som fattats år 2012 och för vilket den ordinarie tidsfristen för ändringssökande går ut den 31 december 2015, men ändring av beskattningsvärdet ska sökas senast den 31 december 2015. Läs mera >>

När uppbärs bilskatt?

Bilskatt uppbärs i Finland för person- och paketbilar, bussar med en egenmassa under 1 875 kg, motorcyklar och för andra fordon enligt kategori L (till exempel terränghjulingar).  Bilskatten ska betalas innan fordonet registreras eller tas i bruk i Finland. Undantag utgörs av vissa situationer i samband med tillfällig skattefri användning.

För fordon som förs in från ett land utanför EU uppbärs dessutom tull och importmoms. Mera information om importskatter >>

Importprocess

Bekanta dig med importprocessen för begagnade fordon. Läs mer >>

Anmälan om ibruktagande

För fordon ska en anmälan om ibruktagande lämnas till Tullen, om fordonet används innan det beskattas och registreras i Finland. Bekräftelsen av anmälan om ibruktagande ska finnas med i fordonet och den ska på begäran visas upp i läsbar form för trafikövervakande myndighet. Läs mer >>

Belopp av bilskatt – Frågor och svar (FAQ)

Tullen gör inga skattekalkyler för begagnade fordon, men du kan själv uppskatta beloppet av bilskatten på begagnade fordon genom att söka fram priser i MAHTI-systemet eller genom att bläddra i tabeller över tillämpade beskattningsvärden. Läs mer >>

Bilskattedeklaration

Skicka bilskattedeklarationen och bilagorna per post till ett tullkontor som verkställer bilbeskattning. Läs mer >>

 

Aktuellt om bilbeskattning

07.05.2015  Ändringar i öppettiderna för kundbetjäningen i bilbeskattningsärenden från och med 1 maj 2015 »

Mera...Mera information

Skatteförvaltningen – mera information om mervärdesskatt på nya transportmedel (pdf) »
http://www.vero.fi
Trafiksäkerhetsverket Trafi »
http://www.trafi.fi
Finlex - bilskattelagen 1482/1994 och fordonslagen 1090/2002 »
http://www.finlex.fi
Konsumentverket - Bilar »
http://www.kkv.fi