Är du missnöjd med bilskattebeslutet?

Om du inte är nöjd med det bilskattebeslut som du har fått:

  1. kan du i första hand yrka rättelse i bilskattebeslutet hos det tullkontor som fattat beslutet.
  2. Först i ett rättelsebeslut kan du söka ändring genom besvär till förvaltningsdomstolen.