Är du missnöjd med bilskattebeslutet?

Om du inte är nöjd med det bilskattebeslut som du har fått:

  1. kan du i första hand yrka rättelse i bilskattebeslutet hos det tullkontor som fattat beslutet.
  2. Först i ett rättelsebeslut kan du söka ändring genom besvär till förvaltningsdomstolen.

Sökande av ändring i bilbeskattning ändrades den 1 maj 2008. Tidigare kunde man direkt anföra besvär över beskattningsbeslutet, och Tullen skickade besväret automatiskt till förvaltningsdomstol, om alla anspråk inte tillgodosågs i rättelseförfarandet.tulli.fi - de populäraste sidorna