Anvisningar för fritidsbåtar

Tullen övervakar fritidsbåtstrafiken för att hindra införsel av förbjudna varor och varor som omfattas av restriktioner.Ur bevakningsperspektiv ses fritidsbåtstrafiken alltid som trafik med länder utanför EU, trots att hela Östersjön – med undantag av Ryssland och Kaliningrad – hör till EU och Schengenområdet.Tullen övervakar också fritidsbåtarnas bränsleanvändning.

En anmälan ska inlämnas till Tullen om det på ett fartyg som anländer direkt från ett område utanför EU antingen finns varor avsedda för försäljning eller presenter till ett värde över 300 euro per person ombord på fartyget.Anmälan ska också inlämnas om det på fartyget finns gods som omfattas av införselrestriktioner, t.ex. vapen, eller sällskapsdjur såsom hundar eller katter.

Om fartyget anländer till Finland direkt från ett område utanför Schengenområdet, ska personerna ombord på fartyget genomgå gränskontroll.Till Tullen eller gränskontrollstället ska man ta sig direkt längs en allmän farled.

>> EU- och Schengenländerna

Tullens anvisningar:

Anvisning för personer som anländer till Finland med en fritidsbåt i privat bruk när båten är registrerad utanför EU:s tull- och skatteområde Denna anvisning gäller fr.o.m. 1.5.2015

Fritidsbåtar för privat bruk som är registrerade inom EU:s tullområde men utanför mervärdesskatteområdet
Denna anvisning gäller fr.o.m. 1.5.2015

Införselrestriktioner för resande

 Mera information

 

Gränsbevakningsväsendet »
http://www.raja.fi
Trafis anvisningar om första registrering »
http://veneily.fi