Införsel och utförsel av djur

Vid införsel och utförsel av djur finns det vissa krav som varierar enligt djurart och avgångs-/bestämmelseland. I allmänhet är införsel- och utförselbestämmelserna olika för resor inom EU och resor till och från länder utanför EU. I Finland är det Evira som ansvarar för bestämmelserna om införsel och utförsel av djur.

Sällskapsdjur som inte är avsedda att säljas eller överlåtas till en ny ägare anses vara sällskapsdjur som medförs av resenärer.

Införseln anses vara kommersiell om djuret är avsett att säljas eller överlåtas till en ny ägare eller om djuret skickas till Finland utan att någon person medföljer djuret. Införseln anses vara kommersiell också om antalet sällskapsdjur som förs in från ett land utanför EU är sex eller högre.

>> Ska du föra in en katt eller en hund från ett land utanför EU?

Innan du reser

Utförsel av ett djur (till ett land utanför EU) omfattas alltid av bestämmelselandets lagstiftning. Resanden måste själv inför resan ta reda på de gällande införselbestämmelserna vid resmålet. Information om dessa bestämmelser får du t.ex. från destinationslandets ambassader eller veterinärmyndigheter.

När du reser hem igen

Bestämmelserna om införsel av djur är olika för införsel från EU-länder och från länder utanför EU samt för kommersiell och icke-kommersiell införsel.

När du anländer till Finland med ditt eget sällskapsdjur från ett land utanför EU, välj den röda filen och visa upp djuret och dess dokument för Tullen för granskning.

>> Passet för sällskapsdjur gör det lättare att resa med djur (evira.fi)

Kontrollera införselkraven till exempel på Eviras kundservice för personer som för in eller ut sällskapsdjur.

Risk för smittsamma djursjukdomar

Genom kraven gällande transporter av t.ex. hundar, katter och frettar förebygger man spridningen av djursjukdomar. Exempel på smittsamma djursjukdomar är rabies samt echinococcos som orsakas av bandmaskar. Införsel av djur är i regel tillåten endast via godkända införselställen. Andra villkor kan vara bl.a. identitetsmärkning (mikrochip eller tatuering), vaccination mot rabies samt veterinärintyg eller pass för sällskapsdjur.

Information om alla krav gällande införsel och utförsel av sällskapsdjur hittar du bäst på Livsmedelssäkerhetsverkets (Eviras) webbplats. Där finns också mycket information om villkoren för kommersiell införsel av djur. På miljöförvaltningens webbplats finns anvisningar för införsel och utförsel av utrotningshotade djur- och växtarter. Tullens uppgift är att övervaka att bestämmelserna efterföljs.

Kolla upp anvisningarna på förhand!

Kraven gällande införsel och utförsel av djur varierar mellan olika länder och mellan olika områden. Även djursjukdomsläget i olika länder varierar, och därför kan bestämmelserna ändras snabbt. Kolla upp de gällande anvisningarna på Eviras webbplats redan innan du åker i väg.

Om utrotningshotade djurarter hittar du information på miljöförvaltningens webbplats.Mera information

Närmare anvisningar hittar du på Eviras och Miljöförvaltningens webbplatser.

Miljöförvaltningen - Anvisningar för resande »
http://www.ymparisto.fi
Evira - Import och export av djur samt handel på den inre marknaden »
https://www.evira.fi