Temporär tullfrihet för transportmedel som resande för med sig

Anvisning: Temporär tullfrihet för transportmedel som resande för med sig (pdf)
>> Blankett 613r
>> Blankett 613r ifyllningsexempel (pdf)

Kundeveiledning: Helt tollfri midlertidig import av kjøretøy som reisende har med seg (på norska, pdf)


Anvisningar till resande och inflyttare

Anvisningarna på dessa sidor gäller produkter som man för med sig från resor, för eget bruk eller som gåva. Anvisningar om kommersiell import finns under >> Företag/Import

Fri införsel från EU-länderna

Från EU-länderna kan man föra in produkter, såsom alkohol och tobak, tull- och skattefritt för eget bruk när man för in varorna med samma färdmedel som man själv anländer med till Finland.

Beakta dock dessa

  • införsel mot vilket vederlag som helst betraktas som kommersiell, och är därmed skattepliktig oavsett mängderna.
  • tobaksprodukterna ska ha förpackningsmärkningar på finska och svenska som varnar för hälsoriskerna. Du kan alltså inte föra med dig mer än 200 cigaretter från t.ex. Estland, om sådana märkningar fattas.
  • en privatperson som anländer till Finland får medföra sammanlagt högst 1 000 gram rökfria tobaksprodukter, till exempel snus, per kalenderdygn för eget personligt bruk. Rökfria tobaksprodukter får inte föras in som gåva.
  • Tullens anvisning om införsel av alkohol: Egentransport: godtagbar praxis vid ankomst till Finland med fartyg (pdf, 11.8.2015)

Gränser för införsel från länder utanför EU

Från länder utanför EU får man skattefritt föra in varor endast upp till vissa värdegränser:

  • Om du reser med flyg eller med båt, får du föra med dig varor upp till ett värde av 430 euro.
  • I annan trafik är värdegränsen 300 euro.

Alkohol och tobak får du skattefritt föra in bara i vissa mängder, se >> Alkohol och tobak

Samma värde- och mängdbegränsningar tillämpas också vid införsel från Kanarieöarna och Åland. Införselrätten är personlig, och varor som förts in av t.ex. äkta makar får inte sammanslås eller delas upp.

Kom också ihåg importrestriktionerna

Tänk noga efter vad du köper på resmålet, eftersom införseln av många produkter omfattas av restriktioner, kräver tillstånd eller rent av är förbjuden. Det lönar sig att inte köpa en exotisk souvenir eller en märkesväska, om du inte är säker på produktens ursprung. Kontrollera importrestriktionerna och -villkoren redan på förhand åtminstone för följande varor:

  • läkemedel
  • produkter som tillverkats av utrotningshotade arter
  • växter och livsmedel av animaliskt ursprung
  • produkter som gör intrång i varumärkesinnehavares rättigheter och upptagningar som kränker upphovsrätten, dvs. piratprodukter.

Rådfråga och ge respons

Om du är osäker på om varorna du för med dig är lagliga eller inte, välj den röda filen hos Tullen vid inresan till landet. Då kan du fråga tulltjänstemännen om råd och undvika extra avgifter och andra påföljder.

Om du inte hittar den information du behöver på dessa sidor

Anvisningar till inflyttare

Om du ska flytta till Finland från utlandet och bosätta dig permanent här kan du läsa om vilka importbestämmelser som gäller då under

>> FlyttgodsMera information

Införselrestriktioner för resande (pdf) »
Införsel av flyttgods före personens egen inflyttning (pdf) »
Tullfrihet och skattefrihet för flyttgods (pdf) »
Resgods som anländer efter passagerare (pdf) »
Införsel av flyttfordon till Finland (pdf) »
Temporär tullfrihet för transportmedel som resande för med sig (pdf) »
Tullbefrielse och mervärdesskattefrihet för varor som införs av studerande (pdf) »