Införsel och utförsel av kontanta medel till ett värde av 10 000 euro eller mer

Alla EU-medlemsländer har fr.o.m. den 15 juni 2007 tillämpat en EU-förordning enligt vilken personer som anländer till eller lämnar Europeiska gemenskapernas område skall göra en anmälan till tullmyndigheten när de har med sig kontanta medel till ett värde av 10 000 euro eller mer. Genom förordningen bestäms bara om anmälningsskyldigheten, inte om förbud mot eller begränsning av införseln och utförseln av kontanter.

Genom uppföljningen av trafiken med kontanta medel vill man avslöja sådana kontanta medel som förs över gemenskapens yttre gräns i samband med penningtvätt eller annan kriminell verksamhet.

Med kontanta medel avses förutom sedlar och mynt som är i omlopp som betalningsmedel även vissa andra betalningsmedel, såsom checkar och överlåtbara skuldbrev. Kreditkort behöver inte anmälas.

Anmälningsblanketter finns på gränsövergångsställen. Blanketten kan också fyllas i och skrivas ut på förhand. Bifoga en kopia av ditt pass eller identitetsbevis till anmälan för att styrka din identitet. 

När du anländer till Finland från ett land utanför EU, välj den röda filen på tullen. När du reser ut från Finland till ett land utanför EU, lämna din anmälan till tullkontoret på utreseplatsen. 

>> Formulär för anmälan av kontanta medel fr.o.m. 1.10.2012, tullblankett 690r

Travelling with 10 000€ or more?

Tryck på bilden för att starta filmen
Tryck på bilden för att öppna filmen..


Mera information

 

Cash controls på EU:s webbplats (på engelska) »
http://ec.europa.eu