Läkemedel för personligt bruk

De flesta länder har egna begränsningar när det gäller införsel av läkemedel. Det ligger på resenärens eget ansvar att ta reda på om destinationslandet har begränsat införseln av läkemedel. Information om begränsningarna får du t.ex. från destinationslandets ambassader eller myndigheter.

När du reser utomlands, kan du vid ankomst till Finland föra med läkemedel för din personliga medicinering, men du ska beakta införselbegränsningarna och -reglerna. Begränsningarna varierar beroende på importland och på preparatets klassificering. Exempelvis läkemedel som klassificeras som narkotika omfattas av strängare begränsningar.

Kom ihåg

  • att läkemedelspreparatet ska ha ett försäljningstillstånd i det land där det är köpt (=preparatet är lagligt tillgängligt).
  • att läkemedelspreparatet ska ha anskaffats hos en leverantör som i det land där preparatet inköpts har rätt till minutdistribution av läkemedel
  • att du kan föra in läkemedel endast för din personliga medicinering och att du vid behov ska kunna visa detta t.ex. genom ett utskrivet e-recept, en annan typ av recept, läkarintyg eller patientanvisning från en läkare. Om läkemedlet har lämnats ut mot ett recept som bevaras i ett apotek, kan du be om en kopia av receptet från apoteket.
  • att du före införseln själv ska ta reda på om preparatet du för in är ett läkemedel och huruvida det kräver recept (råd och information kan fås från Fimea)
  • att du från EES kan införa läkemedel i en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning och från länder utanför EES i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning
  • att du för ditt personliga bruk kan införa läkemedel som klassificeras som narkotika från en Schengenstat i en mängd som motsvarar högst 30 dygns förbrukning och från en annan stat i en mängd som motsvarar högst 14 dygns förbrukning. Med ett recept samt med ett intyg, som apoteket beviljar i Finland för mediciner som fått försäljningstillstånd ska du påvisa att du behöver medicinen.


Mera information

Förfalskade läkemedel »
http://www.fimea.fi
Mediciner och utlandsresor »
http://www.fimea.fi
Klassificering »
http://www.fimea.fi