Pressmeddelanden > Nikotinpatroner till elektroniska cigaretter klassas som receptbelagt läkemedel när nikotinhalten överstiger vissa värden

2010-11-29

Nikotinpatroner till elektroniska cigaretter klassas som receptbelagt läkemedel när nikotinhalten överstiger vissa värden

26.11.2010

Precisering till Tullens meddelande 8.10.2010:

Nikotinpatroner till elektroniska cigaretter klassas inte alltid som receptbelagt läkemedel. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har den 24 november 2010 preciserat sitt utlåtande.

Nikotin är ett läkemedel som ingår i läkemedelsförteckningen som förvaltas av Fimea. Således är nikotinpatroner till elektroniska cigaretter också läkemedel. Statsrådets förordning om personlig införsel av läkemedelspreparat till Finland (11.12.2002/1088) innehåller förutsättningar för personlig införsel (3 §) som ska uppfyllas vid införsel av såväl receptbelagda läkemedel som egenvårdsläkemedel.

Om den totala mängden nikotin i hela preparatet (förpackningen) överstiger 0,42 gram eller om mängden nikotin i en engångsdos (patron) överstiger 10 mg, klassas nikotinpatronerna som receptbelagt läkemedel. Införsel av dessa förutsätter då ett giltigt recept som skrivits ut av en person som har rätt att utfärda läkemedelsrecept.

Från EES-länder får resande för eget bruk föra in receptbelagda läkemedel och egenvårdsläkemedel i en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning och från länder utanför EES i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning. Från EES-länder får man per post ta emot läkemedel i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning. Från länder utanför EES får man inte alls ta emot läkemedel per post.

Olaglig införsel kan uppfylla rekvisitet för läkemedelsförseelse, läkemedelsbrott eller smuggling och leda till straffrättsligt straff.

Elektroniska cigaretter, tillhörande batteriladdare och patroner utan nikotin får lagligt föras in från utlandet av resande och tas emot per post från utlandet.

Tillämpad lagstiftning:

  • Läkemedelslagen 10.4.1987/395
  • Läkemedelsförordningen 24.7.1987/693
  • Statsrådets förordning om personlig införsel av läkemedelspreparat till Finland 11.12.2002/1088
  • Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning 11.12.2009
  • Förteckning som fastställts av Läkemedelsverket 5.2.2003 över läkemedelssubstanser och -preparat, vilka endast får expedieras mot recept